CLEARPOINT family

Odlučovač vody CLEARPOINT® W

Když stlačený vzduch v dochlazovačích kompresorů nebo v sušičkách pro vysoušení za studena vychladne, kondenzuje přitom voda. Pokud se tato voda ze systému stlačeného vzduchu včas neodloučí, může způsobit drahé škody: Potrubní vedení korodují, pneumatické ventily, válce a nástroje se předčasně opotřebí a výkonnost zařízení na stlačený vzduch klesá. Výsledkem je nedostatečná procesní bezpečnost a rostoucí náklady na techniku stlačeného vzduchu.

Odlučovač vody zbavuje stlačený vzduch kondenzátu velmi hospodárně. Rozhodující je snížení odporu proudění. Přitom platí, že čím nižší je odpor proudění, tím menší jsou provozní náklady. Odlučovač vody CLEARPOINT W pracuje s extrémně nízkým rozdílovým tlakem a dosahuje přitom nejvyššího stupně odlučování.

Nejvyšší stupně odlučování

Další výhodou je inteligentní konstrukce tělesa. Vnitřek tělesa s vířivým kotoučem vyvinutým společností BEKO TECHNOLOGIES a inovativním usměrňovačem umožňuje vytvořit profil s homogenní rychlostí při rozdílném průtokovém výkonu a se zachováním nejvyššího odlučovacího výkonu.

Díky průtokově optimalizovanému provedení dosahuje odlučovač vody CLEARPOINT W efektivity až 99 % z volné vody v širokém výkonovém rozsahu – pro nejvyšší stupně odlučování při minimálních nákladech.

Výhody CLEARPOINT® W

Energetická účinnost
  • Proudově optimalizovaná konstrukce
  • Extrémně nízký rozdílový tlak
  • Efektivní ochrana proti korozi

Procesní bezpečnost
  • Procesně bezpečné odlučování kondenzátu
  • Lze optimálně kombinovat s odvaděčem kondenzátu BEKOMAT

Technické údaje CLEARPOINT® W

CLEARPOINT W (provedení se závitem) CLEARPOINT W (provedení s přírubou)
Max. provozní tlak (přetlak) do 16 bar do 16 bar
Objemový průtok při 7 bar (přetlak) 46–3 120 m³/h 1 580-34 680 m³/h
Max. teplota 60° C 60° C
Rozdílový tlak ø 0,06 ø 0,06
Objem 0,25–19,51 l 12,5-650 l

Ke stažení CLEARPOINT® W

Prospekt
PDF
389 KB
Filtrace | CLEARPOINT Odlučovač vody W
Návod
PDF
801 KB
Návod k instalaci a provozu CLEARPOINT W L080-L304

Chybí něco?

Postrádáte zde v části pro stažení něco? Rádi vám pomůžeme, stačí, když nám dáte vědět:

Odeslat žádost o dokument...

Complementary products

CLEARPOINT® W

The water separator CLEARPOINT W achieves the highest separation efficiency with minimum differential pressure.

Read more...
CLEARPOINT® A/V

Top compressed air quality with a maximum residual oil content of 0.003 mg / m³ is achieved economically with the CLEARPOINT A / V activated carbon filter.

Read more...
CLEARPOINT® H

CLEARPOINT H compressed air heaters heat the compressed air to the application-specific temperature

Read more...
CLEARPOINT® V active carbon adsorber

In order to ensure a high compressed air quality, especially with regard to residual oil content, the CLEARPOINT V activated carbon adsorber is the effective and reliable solution.

Read more...