Monitoring hero

Monitorování sloužící k preciznímu sledování kvality

Olejem znečištěný stlačený vzduch představuje nebezpečí pro výrobní zařízení, životní prostředí a dokonce i zdraví. Protože ke kontaminaci olejem může dojít na kterémkoli místě úpravy stlačeného vzduchu, nelze toto riziko podceňovat zejména v citlivých výrobních oborech chemického a farmaceutického průmyslu, u výrobců potravin a nápojů ani v technice úpravy povrchů.

METPOINT® OCV | OCV compact: kontinuální měření olejových par

Monitorovací systém METPOINT OCV compact kontroluje nepřetržitě, přesně a v souladu s normami stlačený vzduch z hlediska obsahu zbytkových olejových par a pomůže vám při dodržování kvality stlačeného vzduchu. Tím splníte předepsané normy a nezklamete důvěru svých zákazníků.

Pokračovat...

METPOINT® MMA compact: Pro kvalitu dýchacího vzduchu

I pro vysoce citlivé obory, jako je lékařská technika, máme spolehlivé řešení: METPOINT MMA compact slouží k nepřetržitému a spolehlivému sledování kvality dýchacího vzduchu. Tento měřicí přístroj byl vyvinutý speciálně pro použití v nemocnicích.

S dokladem o dodržování zákonem předepsaných mezních hodnot obsažených látek a škodlivých látek splňují lékárníci v klinických provozech právně závazné povinnosti Evropského lékopisu. Kontrola se provádí kompletně v celém oběhu lékařského stlačeného vzduchu.

Pokračovat...