This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

METPOINT® FLM: technika czujnikowa do pomiaru strumienia przepływu

Co trzecia sprężarka pracuje tylko w celu skompensowania strat powietrza. Znacznej części tych kosztów można uniknąć. Jedną z możliwości jest precyzyjne rejestrowanie aktualnego strumienia przepływu. Jego wynik jest podstawą wielu ważnych analiz, dokumentacji i decyzji. Urządzenie METPOINT FLM SF13 i SF53 firmy BEKO TECHNOLOGIES umożliwia precyzyjne monitorowanie strumienia przepływu w punkcie końcowym.

 

Miernik przepływu sprężonego powietrza

Miernik przepływu sprężonego powietrza METPOINT® FLM jest urządzeniem wykorzystywanym do efektywnego i ekonomicznego zarządzania procesem produkcyjnym, który odbywa się z udziałem sprężonego powietrza. Pomiar przepływu sprężonego powietrza pozwala m.in. na określenie szczegółowych parametrów tego przepływu w konkretnej instalacji w celu idealnego dopasowania podaży na sprężone powietrze. Dzięki lokalizowaniu nieszczelności instalacji sprężonego powietrza oraz zarejestrowaniu obniżonej wydajności pracy systemu sprężonego powietrza, miernik przepływu umożliwia poprawę efektywności procesów przemysłowych, zasilanych sprężonym powietrzem lub gazami technicznymi.

 

Czy warto stosować przepływomierz sprężonego powietrza?

Przepływomierz sprężonego powietrza dostarcza użytkownikom dokładne dane pomiarowe na temat przepływu sprężonego powietrza w instalacji. Można zatem stale monitorować wartości przepływu tego czynnika i modyfikować jego parametry adekwatnie do potrzeb procesu przemysłowego. Weryfikacja pracy instalacji ze sprężonym powietrzem daje przedsiębiorcy możliwość zredukowania kosztów jej eksploatacji, dlatego dostarczane przez nas przepływomierze sprężonego powietrza cieszą się dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli wielu branż przemysłu. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą mierników przepływu sprężonego powietrza!

 

Czy Państwa produkcja jest optymalnie dostosowana pod względem ekonomicznym?

Na to pytanie można odpowiedzieć z całą pewnością tylko wtedy, gdy znane jest bieżące zapotrzebowanie na strumień przepływu sprężonego powietrza. To właśnie mierzy miernik strumienia przepływu METPOINT FLM, dostarczając dane bazowe do inteligentnego zarządzania energią. Mogą Państwo dostrzec potencjały oszczędności, ewentualne przeciążenia lub nieprawidłowości działania i optymalnie dostosować swoją instalację. Przyporządkowanie poziomu zużycia do konkretnych jednostek produkcyjnych stanowi podstawę do podejmowania decyzji opartych na faktach. Jednocześnie widoczne jest, jaka ilość sprężonego powietrza jest tracona w wyniku nieszczelności w systemie. Pomiar dostarcza wszystkich niezbędnych danych umożliwiających optymalne zestrojenie wszystkich komponentów i dostosowanie urządzeń pod względem ekonomicznym.

Wariant FLM SF13 dostępny jest z odcinkami pomiarowymi o różnych średnicach i dostarczany z certyfikatem kalibracji dla wybranej średnicy rury. Urządzenie FLM SF53 jest fabrycznie kalibrowane jako czujnik uniwersalny dla średnicy rury 53,1 mm, jednak, na życzenie, może zostać ustawiony/skalibrowany dla innej średnicy.

Wariant z wyświetlaczem

Za pomocą wyświetlacz i menu konfiguracji można wyświetlać wszystkie wartości pomiarowe i wprowadzać ustawienia czujnika

Wariant z diodą LED

Tańszy wariant LED wskazuje konieczność ponownej kalibracji (co roku). Uwaga: Czujnik może być konfigurowany tylko podczas produkcji lub później z pomocą rejestratora danych BDL

Zasada działania

Dwa czujniki temperatury są montowane szeregowo w kierunku przepływu. Pierwszy czujnik temperatury mierzy aktualną temperaturę procesową sprężonego powietrza, podczas gdy drugi czujnik jest podgrzewany elektrycznie do temperatury o 40 K wyższej niż temperatura pierwszego czujnika. Wyższe przepływy objętościowe powodują szybszy spadek temperatury w czujnikach, dzięki czemu nagrzewnica elektryczna drugiego czujnika musi zwiększyć moc cieplną. Energia elektryczna wymagana do utrzymania różnicy temperatur jest proporcjonalna do przepływu objętościowego. To zużycie energii jest konwertowane, aby zapewnić odpowiednie pomiary przepływu.

Zalety METPOINT® FLM

Identyfikacja potencjalnych oszczędności

  • dokładny monitoring zużycia sprężonego powietrza
  • odwzorowuje przepływ objętościowy, zużycie i natężenie przepływu
  • stanowi podstawę inteligentnego zarządzania energią
  • podstawa do ekonomicznego projektowania systemów i określania wielkości wycieków

Praktyczne i precyzyjne

  • Plug & Play
  • możliwość montażu i demontażu pod ciśnieniem
  • nadaje się do rur o średnicach od ¼'' do 10''
  • wskazanie czasu kalibracji poprzez zintegrowany wyświetlacz lub diodę serwisową
  • idealny dla techniki sprężonego powietrza dzięki kalorymetrycznej zasadzie pomiaru

Dane techniczne METPOINT® FLM

Zasada pomiaru Pomiar kalorymetryczny
Wielkości pomiarowe Ustawienia standardowe: m³/h, m³ i m/s
Wyświetlacz Serwisowa dioda LED lub wyświetlacz TFT 1,8˝
Dokładność ±1,5% wart. pom. ±0,3% wartości końcowej
Napięcie zasilania 18 do36 VDC
Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, RS485 (MODBUS RTU)
Wyjście impulsowe 1 impuls na m³ lub na litr, wyjście impulsowe bezpotencjałowe
Ciśnienie robocze do 16 barów, opcjonalnie 50 barów w przypadku SF53
   

* pozostałe dane eksploatacyjne, patrz Pobierz dokumenty: Folder produktowy

Nasza usługa kalibracji urządzenia METPOINT® FLM

Przetworniki pomiarowe i transmitery wystawione są na działanie m.in. obciążeń mechanicznych i wahań temperatury. Wskutek tego spada dokładność czujników i pojawia się tzw. „dryft” powodujący zafałszowanie mierzonych wartości, co może mieć negatywny wpływ na jakość produkcji lub produktów. BEKO TECHNOLOGIES posiada bogatą ofertę usług kalibracji czujników strumienia przepływu, transmiterów ciśnieniowego punktu rosy, przetworników pomiarowych ciśnienia i urządzeń analizujących. Kalibrację przeprowadza się zgodnie z określoną procedurą firmy BEKO TECHNOLOGIES i jest to tzw. kalibracja ISO. Kalibracje ISO są pomiarami porównawczymi zewnętrznych przedmiotów badanych za pomocą wewnętrznych urządzeń referencyjnych firmy. Stosowane urządzenia referencyjne wykazują spójność pomiarową z krajowymi standardami. Procedury spełniają wymogi standardów jakości wg DIN EN ISO 9001.

Kontakt z serwisem

Pobierz dokumenty METPOINT® FLM

Technika pomiarowa: Czujniki, monitoring i rejestracja danych
Przegląd produktów
4 MB
Instrukcje obsługi METPOINT FLM 13
Instrukcje obsługi
4 MB
Instrukcje obsługi METPOINT FLM 53
Instrukcje obsługi
4 MB
Technika pomiarowa | METPOINT FLM
Prospekt
501 KB

Pozostałe czujniki serii METPOINT®:

METPOINT PRM

METPOINT PRM

Przetwornik pomiarowy ciśnienia METPOINT PRM rejestruje ciśnienie względne (nadciśnienie) w mediach gazowych oraz ciekłych

METPOINT UD01

METPOINT UD01|UD 02

Wyświetlacze przyłączalne do prezentowania informacji na miejscu

METPOINT DPM SD23

METPOINT DPM

Technika czujnikowa do precyzyjnego pomiaru ciśnieniowego punktu rosy