This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

METPOINT® DPM: technika czujnikowa do precyzyjnego pomiaru ciśnieniowego punktu rosy

Dzięki technologii czujnikowej firmy BEKO TECHNOLOGIES można precyzyjnie i niezawodnie rejestrować stopień zawilgocenia bądź ciśnieniowy punkt rosy w krytycznych punktach przepływu sprężonego powietrza. To daje podstawę do podejmowania decyzji umożliwiających oszczędność energii oraz redukcję kosztów i jednocześnie wzrost jakości.

Czy potrzebne jest Państwu suche sprężone powietrze do celów produkcyjnych?

Ma to szczególnie duże znaczenie we wrażliwych obszarach, w których ważne jest zachowanie najwyższej higieny i w których sprężone powietrze ma bezpośredni lub pośredni kontakt z produktami. Stacjonarny transmiter ciśnieniowego punktu rosy METPOINT DPM, mierząc temperaturę, wilgotność względną i punkt rosy (do -60°Ctd), precyzyjnie oznacza krytyczne parametry w sprężonym powietrzu i gazach technicznych.

Ale to jeszcze nie wszystko: czujnik METPOINT DPM pozwala określić sprawność elementów, a sam pomiar jest podstawą optymalnego wymiarowania posiadanych instalacji. W ten sposób czujnik METPOINT DPM jest nie tylko gwarantem bezpieczeństwa w łańcuchu procesowym, lecz jest również instrumentem służącym do zwiększania wydajności produkcji.

Pomiar ciśnieniowego punktu rosy przebiega w sposób ciągły, a dane mogą być opcjonalnie wizualizowane za pomocą METPOINT BDL compact lub METPOINT BDL portable oraz, na życzenie, automatycznie zapisywane w rejestratorze danych. W razie przekroczenia ustawionej wartości granicznej wysterowywany może być przekaźnik alarmowy. Użytkownik otrzymuje w ten sposób bezpośredni komunikat o krytycznych parametrach procesowych.

Zasada działania METPOINT® DPM

Biorąc pod uwagę temperaturę, wilgotność względną i punkt rosy, mierniki punktu rosy produkcji dokonują dokładnych pomiarów parametrów krytycznych sprężonego powietrza i innych gazów.

Zalety METPOINT® DPM

Bezpieczny

  • ciągły pomiar online . Mierzy punkt rosy sprężonego powietrza poprzez wilgotność względną i temperaturę.
  • solidna obudowa ze stali nierdzewnej do stosowania w trudnych warunkach procesowych
  • precyzja: wysoka dokładność pomiaru dzięki czujnikowi polimerowemu

Praktyczny

  • Plug & Play
  • mobilny i stacjonarny monitoring
  • opcjonalnie: dostawa jako kompletny zestaw z komorą pomiarową, czujnikiem i rejestratorem danych
  • serwis kalibracyjny od producenta

Komponenty opcjonalnego kompletnego zestawu METPOINT® DPM

Polecamy zamówienie kompletnego zestawu Plug & Play.

  1. Czujnik DPM SD23
  2. Komora pomiarowa MK-Basic-PN16 z szybkozłączką
  3. Rejestrator danych METPOINT BDL compact

Opcjonalnie: Rejestrator danych METPOINT BDL portable, czujnik SD11 lub SD21

Dane techniczne METPOINT® DPM czujnik SD23

Zakres pomiarowy –60 … +30 °Ctd
Maks. dopuszczalne nadciśnienie robocze 50 barów [nadc.]
Maks. odchyłka pomiarowa ± 4 K dla -60 ... -50°Ctd
± 3 K dla -50 ... -30°Ctd
± 2 K dla -30 ... -10°Ctd
± 1 K dla -10 ... +30°Ctd
Czas reakcji t95 < 10 sek. (od suchego do wilgotnego)
< 40 sek. (od wilgotnego do suchego)
Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, analogowy, 4-żyłowy
(0 ... 10 V, analogowy, 4-żyłowy jako wykonanie specjalne)
RS485, wyjście cyfrowe, 4-żyłowy
Temperatura medium procesowego -30 °C … +70 °C
Temp. otoczenia podczas pracy -25 °C ... +60 °C
Temperatura przechowywania i transportu 40 °C … +85 °C
Wilgotność otoczenia 0 … 95%, bez kondensacji

Technical data for measuring chamber

  MK Basic PN16 MK Basic PN50
Material Aluminium Aluminium
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze 16 barów [nadc.] 50 barów [nadc.]
Maks. dopuszczalny zakres temperatury 10 ... 80 °C 10 ... 80 °C
     

* pozostałe dane eksploatacyjne, patrz Pobierz dokumenty: Folder produktowy

Pobierz dokumenty METPOINT® DPM

Technika pomiarowa: Czujniki, monitoring i rejestracja danych
Przegląd produktów
4 MB
Technika pomiarowa | METPOINT DPM
Prospekt
396 KB
Instrukcje obsługi METPOINT SD11
Instrukcje obsługi
1 MB
Instrukcje obsługi METPOINT SD21
Instrukcje obsługi
1 MB
Instrukcje obsługi METPOINT SD23
Instrukcje obsługi
2 MB

Nasza usługa kalibracji urządzenia METPOINT® DPM

Przetworniki pomiarowe i transmitery wystawione są na działanie m.in. obciążeń mechanicznych i wahań temperatury. Wskutek tego spada dokładność czujników i pojawia się tzw. „dryft” powodujący zafałszowanie mierzonych wartości, co może mieć negatywny wpływ na jakość produkcji lub produktów. BEKO TECHNOLOGIES posiada bogatą ofertę usług kalibracji czujników strumienia przepływu, transmiterów ciśnieniowego punktu rosy, przetworników pomiarowych ciśnienia i urządzeń analizujących. Kalibrację przeprowadza się zgodnie z określoną procedurą firmy BEKO TECHNOLOGIES i jest to tzw. kalibracja ISO. Kalibracje ISO są pomiarami porównawczymi zewnętrznych przedmiotów badanych za pomocą wewnętrznych urządzeń referencyjnych firmy. Stosowane urządzenia referencyjne wykazują spójność pomiarową z krajowymi standardami. Procedury spełniają wymogi standardów jakości wg DIN EN ISO 9001.

Kontakt z serwisem

Pozostałe czujniki serii METPOINT®:

METPOINT FLM

METPOINT FLM

Technika czujnikowa do pomiaru strumienia przepływu

METPOINT PRM

METPOINT PRM

Przetwornik pomiarowy ciśnienia METPOINT PRM rejestruje ciśnienie względne (nadciśnienie) w mediach gazowych oraz ciekłych

METPOINT UD01

METPOINT UD01|UD 02

Wyświetlacze przyłączalne do prezentowania informacji na miejscu