Ekonomiczny sposób oczyszczania sprężonego powietrza z oleju w adsorberach z węglem aktywnym

W zakresie zapewniania wysokiej jakości sprężonego powietrza o klasie 1-2 wg ISO 8573-1, w szczególności od względem zawartości oleju resztkowego, adsorber z węglem aktywnym CLEARPOINT V stanowi efektywny i niezawodny składnik technologiczny w ambitnych koncepcjach instalacji.

Konsekwentna koncepcja całościowa w szczególnie ekonomiczny sposób zapewnia jakość sprężonego powietrza z minimalną zawartością oleju resztkowego. Pary oleju i wonie są tutaj adsorbowane na niezwykle dużej powierzchni aktywnej sprasowanych granulek z węgla aktywnego. Na etapie doboru węgla aktywnego do naszych zastosowań współpracujemy z wybranymi dostawcami, którzy gwarantują jego stałą jakość. Jest to istotna zaleta przekładająca się na jakość sprężonego powietrza i bezpieczeństwo procesów u naszych klientów.

Firma BEKO TECHNOLOGIES może zaoferować odpowiednie rozwiązania w zależności od wymaganej objętości sprężonego powietrza

* Dzięki równoległemu połączeniu kilku adsorberów z węglem aktywnym można przetwarzać odpowiednio większe objętościowo przepływy.

Wkłady z węglem aktywnym
CLEARPOINT® V S/M

Wkład z węglem aktywnym CLEARPOINT V do mniejszych i średnich strumieni przepływu

W przypadku małych i średnich strumieni przepływu do 200 m³/h i ciśnienia do 50 barów [nadciśnienia] nasze urządzenia CLEARPOINT V S/M zapewniają czyste rozwiązanie do bezolejowego uzdatniania.

Z myślą o mniejszych do średnich strumieniach przepływu stworzono specjalny wkład z węglem aktywnym spełniający najwyższe wymagania.

  • Wysoce efektywna adsorpcja z minimalną zawartością oleju resztkowego
  • Znacznie większa trwałość w porównaniu z konwencjonalnymi elementami filtracyjnymi z węglem aktywnym
  • Wygodna obsługa dzięki łatwej wymianie wkładu
  • Możliwość łatwej adaptacji konwencjonalnych przyrządów kontrolnych

CLEARPOINT® V L
activated carbon adsorber

CLEARPOINT V activated carbon adsorbers for large volume flows

The extraordinary variety of CLEARPOINT V L variants offers you the right solution for every requirement. For volume flows up to 8200 m³/h and pressures up to 40 bar [g].

CLEARPOINT V L is the effective and reliable solution for ensuring high compressed air quality, especially with regard to residual oil content. An indispensable process engineering component in demanding plant concepts. The consistent overall concept with convincing performance.

For volume flows from 135 m³/h to 8200 m³/h we offer a suitable option with our L 1300-5000 V HP (1300 - 5000 m³/h) for the pressure range up to 40 bar in addition to our standard versions L 205-295 V , L 1250-8200 V . If special care is required with regard to fire protection, we can supply all models in a VH version on request, which offers a fireproof solution with a special carbon.


Zalety CLEARPOINT® V

Dane techniczne CLEARPOINT® V

    Filtr z węglem aktywnym z wkładem Adsorber z węglem aktywnym Adsorber z węglem aktywnym Wysokociśnieniowy adsorber z węglem aktywnym
Parametr Jednostka S055 – M018 VWM (HP) L 205 - 295 V
L 205 - 295 VWM
L 205 - 295 VH
L 1250 - 8200 V
L 1250 - 8200 VWM
L 1250 - 8200 VH
L 1300-5000 V HP
Strumień przepływu* m³/h 50 … 200 135 ... 1550 1250 ... 8200 1300 ... 5000
Maks. ciśnienie robocze bar [nadciśnienia] 16 (opcjonalnie: 50) 16 , L 295 V: 11 11 40
Maks. temperatura robocza °C 45, zalecana niższa niż 25°C 50, zalecana niższa niż 35°C
50, zalecana niższa niż 35°C
50, zalecana niższa niż 35°C
Maks. trwałość h 2.000-3.500 10.000 10.000 10.000

* Dzięki równoległemu połączeniu kilku adsorberów z węglem aktywnym można przetwarzać odpowiednio większe objętościowo przepływy.

Pobierz dokumenty

Pobierz dokumenty CLEARPOINT® V

Tytuł
Kategoria
Rodzaj
Rozmiar
CLEARPOINT V active carbon adsorber
Prospekt (ang.)
254 KB
CLEARPOINT L 205 – L295 VWM
Instrukcje obsługi (ang.)
946 KB

Fakty – dobrze wiedzieć

W ramach dostosowania do klasy 1 zawartości oleju, ustalonej zgodnie z normą ISO 8573, stosowane są z reguły adsorbery z węglem aktywnym. W trakcie adsorpcji sprężone powietrze oczyszczane jest z cząstek oleju. Węgiel aktywny może także pochłaniać cząstki pary wodnej. W przypadku wyższych koncentracji pary wodnej węgiel aktywny nie dysponuje jednakże odpowiednią pojemnością pozwalającą na pochłonięcie kolejnej porcji oparów oleju. Skutkuje to wzrostem stężenia oleju resztkowego za adsorberem z węglem aktywnym powyżej górnej wartości granicznej dla klasy 1 zawartości oleju (> 0,01 mg/m³). Dlatego w celu uzyskania długiego okresu użytkowania i niskich zawartości oleju resztkowego nieodzowne jest osuszanie przed poziomem z węglem aktywnym.

Więcej na ten temat w naszym zestawieniu factsheet...

Nasza technika pomiarowa specjalnie do pomiaru par oleju

Sprężone powietrze zanieczyszczone olejem stanowi zagrożenie dla urządzeń produkcyjnych, środowiska, a nawet zdrowia. Ponieważ w każdym punkcie uzdatniania sprężonego powietrza może dojść do zanieczyszczenia olejem, ryzyka nie należy bagatelizować szczególnie we wrażliwych obszarach produkcji w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, u producentów żywności i napojów oraz w zakładach zajmujących się obróbką powierzchni.

Dzięki odpowiednim przyrządom pomiarowym można kontrolować, czy określone wartości graniczne są niezawodnie utrzymywane. Przyrząd METPOINT OCV compact nieustannie analizuje zawartość par oleju w sprężonym powietrzu i w razie rozbieżności generuje alarm. Natomiast analogowy wskaźnik kontrolny oleju pozwala na okresowy pomiar bezpośrednio przy danym elemencie do uzdatniania.

METPOINT® OCV compact

Urządzenie METPOINT OCV compact (Oil Content Vapor) umożliwia kontrolę online i dokumentowanie resztkowej zawartości par oleju. Odcinek pomiarowy znajduje się bezpośrednio na wylocie sprężonego powietrza z adsorbera z węglem aktywnym. Dzięki temu METPOINT OCV compact ma istotny wkład w bezpieczeństwo procesów.

Dowiedz się więcej...

Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki wskaźnikowi kontrolnemu oleju

Na potrzeby kontroli jakości sprężonego powietrza na głowicy obudowy filtra można zamontować adapter ze wskaźnikiem kontrolnym oleju i manometrem. W przypadku pełnego otwarcia zaworu iglicowego określony strumień przepływu przepływa przez rurkę kontrolną. Obecne w sprężonym powietrzu cząstki oleju wywołują postępujące od dołu do góry czerwone zabarwienie rurki kontrolnej.

Wskaźnik kontrolny oleju służy do okresowego pomiaru zawartości oleju resztkowego za elementem do uzdatniania w instalacji sprężonego gazu lub w jakimś punkcie sieci sprężonego gazu. Możliwe są pomiary wielokrotne, aż do uzyskania granicy nasycenia.

Applications with oil-free compressed air

Bezolejowe i wolne od drobnoustrojów dla leków

W przemyśle farmaceutycznym bezolejowe i sterylne sprężone powietrze ma szczególnie duże znaczenie. Firma Nycomed w tym zakresie stawia na filtry sprężonego powietrza CLEARPOINT i urządzenia BEKOKAT. Przy pomocy sprężonego powietrza procesowego czyszczone są opakowania, natomiast sprężone powietrze sterujące służy do sterowania zaworami.

Read more...
Uzdatnianie sprężonego powietrza w przemyśle napojowym

Z uwagi na niezwykle rygorystyczne przepisy w branży spożywczej do wytwarzania całkowicie bezolejowego sprężonego powietrza firma RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG wykorzystuje dwa urządzenia BEKOKAT  – szczególnie z tego powodu, że powietrze pełniące zadanie powietrza procesowego ma częściowo bezpośredni kontakt z żywnością.

Dowiedz się więcej…
Sprężone powietrze w bezpośrednim kontakcie z żywnością w firmie MEGGLE

W firmie Meggle AG Laktoza w proszku jest transportowana przez przewody rurowe za pomocą sprężonego powietrza. Powietrze transportowe musi być całkowicie suche i bezolejowe, aby laktoza nie zbrylała się. Taką jakość powietrza gwarantują osuszacze adsorpcyjne EVERDRY i adsorbery z węglem aktywnym firmy BEKO.

Read more...
Czyszczenie powierzchni w firmie HELLA

W przypadku implementacji wrażliwych podzespołów czyszczenie powierzchni w firmie HELLA KGaA Hueck & Co. jest szczególnie ważne. Sprężone powietrze jest bezolejowo uzdatniane przez urządzenie BEKOKAT i, jako powietrze procesowe, wykorzystywane do zdmuchiwania brudu i pyłu.

Dowiedz się więcej…