This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Ciągły pomiar par oleju gwarantujący bezpieczeństwo procesów

Urządzenia METPOINT OCV compact zostały stworzone z myślą o kontroli węglowodorów w postaci par lub gazu w zastosowaniach sprężonego powietrza. W trybie on-line (24/7) w sposób dokładny i powtarzalny wykrywane są resztkowe zawartości par oleju na poziomie niższym niż mg/m³ aż do 10 µg/m³ (ISO 8573-1 klasa 1).

Dzięki krótszym okresom pomiarowym niezawodnie wyświetlane są nawet najmniejsze zmiany w uzdatnianym sprężonym powietrzu. . Korzystając z takiego sposobu monitorowania on-line, użytkownik na bieżąco może upewniać się odnośnie jakości sprężonego powietrza we wszystkich istotnych dla bezpieczeństwa procesu punktach instalacji. Dane pomiarowe można wykorzystać do dokumentowania jakości sprężonego powietrza i identyfikacji źródeł zanieczyszczenia.

 

Dlaczego należy wykonywać pomiar zawartości oleju w sprężonym powietrzu?

Wykonywanie pomiaru zawartości oleju w sprężonym powietrzu jest niezbędnym elementem wielu procesów przemysłowych. W środowisku produkcyjnym, w którym wykorzystywane jest sprężone powietrze, może dojść do zanieczyszczenia takiego powietrza olejami, występującymi w otoczeniu w postaci gazów lub pary. Do stałego monitorowania składu sprężonego powietrza służy precyzyjny miernik par oleju, sygnalizujący przekroczenie dopuszczalnej ilości oleju, mogącej wpływać na jakość produktu. Bieżąca analiza parametrów sprężonego powietrza pozwala na podjęcie natychmiastowej interwencji, która może w porę zapobiec stratom produkcyjnym. Wykonane w oparciu o innowacyjną technologię urządzenie METPOINT OCV compact służy do monitorowania zawartości oleju w sprężonym powietrzu, a także sygnalizowania w przypadku przekroczenia obowiązujących w tym zakresie norm. Zapraszamy do zapoznania się z parametrami naszego produktu!

 

Niezawodny pomiar dzięki innowacyjnej technologii

W urządzeniu METPOINT OCV compact czujnik PID pracuje na zasadzie fotojonizacji za pomocą lampy UV.

W celu zwiększenia precyzji i kompensacji najmniejszych wahań ustalone wartości są kompensowane temperaturowo i ciśnieniowo. W ten sposób spełnione są wymagania normy ISO 8573. W celu nieprzerwanej samokontroli układu pomiarowego wykorzystywany jest gaz odniesienia wytwarzany przez zintegrowany konwerter katalityczny.

Podczas okresowej zmiany między powietrzem pomiarowym a powietrzem odniesienia nieustannie kontrolowana i dostosowywana jest funkcja ogniwa pomiarowego PID.

Zalety METPOINT® OCV compact system

Bezpieczeństwo
  • Powtarzalna dokładność wartości pomiarowych poprzez wytwarzanie gazu odniesienia (referencyjnego)
  • Automatyczne monitorowanie elektroniki gazu odniesienia i czujników
  • Generowanie i wysyłanie komunikatów alarmowych
Niezawodność
  • Zakres ciśnienia 3 … 16 barów
  • Monitorowanie on-line zawartości par oleju
  • Standardowe przesyłanie danych na wyświetlacz i stanowisko dyspozytorskie typowymi drogami komunikacji
Łatwe zastosowanie
  • Jednoznaczna wizualizacja wszystkich wartości pomiarowych
  • Swoboda montażu

Ciągłe precyzyjne monitorowanie par oleju

METPOINT OCV compact został opracowany do pomiaru oparów węglowodorów i gazów w instalacjach sprężonego powietrza. Poziomy wykrywania wynoszą zaledwie jedną tysięczną mg / m³ resztkowej zawartości pary oleju i są wykonywane w sposób ciągły podczas bieżącej pracy. Skrócone interwały pomiarowe umożliwiają szybkie i niezawodne wyświetlanie nawet najmniejszych odchyleń. Ten proces monitorowania on-line zapewnia pewność jakości sprężonego powietrza jako ważnego elementu bezpieczeństwa procesu przez cały czas i we wszystkich punktach systemu o krytycznym znaczeniu dla jakości. Dane pomiarowe można wykorzystać do dokumentowania jakości sprężonego powietrza i do identyfikacji źródeł zanieczyszczeń.

Dane techniczne METPOINT® OCV compact

Medium pomiarowe Sprężone powietrze, niezawierające składników agresywnych, korozyjnych, żrących, trujących, łatwopalnych i podtrzymujących palenie
Zastosowanie uzdatniania sprężonego powietrza dostosowanego do zadania pomiarowego jest konieczne.
Wielkość pomiarowa Zawartość oleju resztkowego w mg oleju/norm m³ w odniesieniu do 1,0 bara bezwzgl., +20°C, wilgotność względna 0%, wg ISO 8573-1
Wykrywane substancje Polialfaolefiny, aromatyczne i alifatyczne węglowodory, funkcjonalne węglowodory
Granica wykrywalności (olej resztkowy) 0,001 mg/m³
Wilgotność gazu pomiarowego ≤ 40% wilgotność wzgl., ciśnieniowy punkt rosy maks. +10°C, wilgotność bez kondensacji
Temperatura sprężonego powietrza min./maks. +5°C ... +50°C
Nadciśnienie robocze 3 … 16 barów (nadciśn.), opcjonalny reduktor ciśnienia podłączany przed systemem do 300 barów (nadciśn.)
Jednostka pomiarowo-wskaźnikowa jako moduł w trwałej konstrukcji przemysłowej
Stopień ochrony IP54 / DIN EN 60529
Zewnętrzny certyfikat kontroli: nie
Zakres pomiarowy: <0,01 – 2,500 mg/m³
Aktualizacja wskazania wartości pomiarowej co 4 s
Złącza:
4–20 mA, RS485/Modbus (tylko wartość pomiarowa)
Wyświetlacz 7-segmentowy z 5 przyciskami do ustawiania konfiguracji i alarmu
Wskaźnik optyczny stanu roboczego:
diody LED (każda czerwono-zielona) puryfikatora,
PID i klasy oleju
Zabezpieczenie ogniwa pomiarowego przed zbyt dużą zawartością oleju poprzez załączenie zaworu

Łatwa i bezpieczna obsługa

Oba systemy METPOINT OCV compact wyświetlają informację o aktualnej wartości pomiarowej (pary oleju w mg/m³), klasie oleju ISO 8573 oraz stanie systemu pomiarowego i jego elementów. Dodatkowo wizualizowany jest stan ogniwa pomiarowego poprzez wytwarzanie gazu pomiarowego (puryfikator). W ten sposób w każdej chwili możliwa jest kontrola wartości pomiarowych, klasy oleju, stanu systemu, a w efekcie – czystości sprężonego powietrza.

Nasza usługa kalibracji dla METPOINT® OCV compact

Systemy monitorowania są wystawione na działanie m.in. obciążeń mechanicznych i wahań temperatury. Wskutek tego spada dokładność czujników i pojawia się tzw. „dryft” powodujący zafałszowanie mierzonych wartości, co może mieć negatywny wpływ na jakość produkcji lub produktów. BEKO TECHNOLOGIES posiada bogatą ofertę usług kalibracji czujników strumienia przepływu, transmiterów ciśnieniowego punktu rosy, przetworników pomiarowych ciśnienia i urządzeń analizujących. Kalibrację przeprowadza się zgodnie z określoną procedurą firmy BEKO TECHNOLOGIES i jest to tzw. kalibracja ISO. Kalibracje ISO są pomiarami porównawczymi zewnętrznych przedmiotów badanych za pomocą wewnętrznych urządzeń referencyjnych firmy. Stosowane urządzenia referencyjne wykazują spójność pomiarową z krajowymi standardami. Procedury spełniają wymogi standardów jakości wg DIN EN ISO 9001.

 

Kontakt z serwisem

Pobierz dokumenty METPOINT® OCV compact

Instrukcje obsługi METPOINT OCV compact
8 MB
Technika pomiarowa: Czujniki, monitoring i rejestracja danych
Przegląd produktów
4 MB
Technika pomiarowa | METPOINT OCV compact
Prospekt
782 KB

Tematy, które również mogą Państwa zainteresować:

Raport aplikacji METPOINT OCV

Przemysł: stosowane badania medyczne
Klient / lokalizacja: Laserowe centrum badawcze CALA / Monachium (Niemcy)
Zastosowanie sprężonego powietrza: pomiar, sterowanie, powietrze procesowe

METPOINT family

Wizualizacja i rejestracja danych

Rejestratory danych serii METPOINT BDL przekładają dane procesowe na przejrzyste statystyki i grafikę.

Sensor technology

Technologia czujników

do dokładnego pomiaru wszystkich zmiennych wpływających