volume flow sensor

METPOINT® FLM: technika czujnikowa do pomiaru strumienia przepływu

Co trzecia sprężarka pracuje tylko w celu skompensowania strat powietrza. Znacznej części tych kosztów można uniknąć. Jedną z możliwości jest precyzyjne rejestrowanie aktualnego strumienia przepływu. Jego wynik jest podstawą wielu ważnych analiz, dokumentacji i decyzji. Urządzenie METPOINT FLM SF13 i SF53 firmy BEKO TECHNOLOGIES umożliwia precyzyjne monitorowanie strumienia przepływu w punkcie końcowym.

Czy Państwa produkcja jest optymalnie dostosowana pod względem ekonomicznym?

Na to pytanie można odpowiedzieć z całą pewnością tylko wtedy, gdy znane jest bieżące zapotrzebowanie na strumień przepływu sprężonego powietrza. To właśnie mierzy miernik strumienia przepływu METPOINT FLM, dostarczając dane bazowe do inteligentnego zarządzania energią. Mogą Państwo dostrzec potencjały oszczędności, ewentualne przeciążenia lub nieprawidłowości działania i optymalnie dostosować swoją instalację. Przyporządkowanie poziomu zużycia do konkretnych jednostek produkcyjnych stanowi podstawę do podejmowania decyzji opartych na faktach. Jednocześnie widoczne jest, jaka ilość sprężonego powietrza jest tracona w wyniku nieszczelności w systemie. Pomiar dostarcza wszystkich niezbędnych danych umożliwiających optymalne zestrojenie wszystkich komponentów i dostosowanie urządzeń pod względem ekonomicznym.

Wariant FLM SF13 dostępny jest z odcinkami pomiarowymi o różnych średnicach i dostarczany z certyfikatem kalibracji dla wybranej średnicy rury. Urządzenie FLM SF53 jest fabrycznie kalibrowane jako czujnik uniwersalny dla średnicy rury 53,1 mm, jednak, na życzenie, może zostać ustawiony/skalibrowany dla innej średnicy.

Wariant z wyświetlaczem

Za pomocą wyświetlacz i menu konfiguracji można wyświetlać wszystkie wartości pomiarowe i wprowadzać ustawienia czujnika


Wariant z diodą LED

Tańszy wariant LED wskazuje konieczność ponownej kalibracji (co roku). Uwaga: Czujnik może być konfigurowany tylko podczas produkcji lub później z pomocą rejestratora danych BDL


Zasada działania

Dwa czujniki temperatury są montowane szeregowo w kierunku przepływu. Pierwszy czujnik temperatury mierzy aktualną temperaturę procesową sprężonego powietrza, podczas gdy drugi czujnik jest podgrzewany elektrycznie do temperatury o 40 K wyższej niż temperatura pierwszego czujnika. Wyższe przepływy objętościowe powodują szybszy spadek temperatury w czujnikach, dzięki czemu nagrzewnica elektryczna drugiego czujnika musi zwiększyć moc cieplną. Energia elektryczna wymagana do utrzymania różnicy temperatur jest proporcjonalna do przepływu objętościowego. To zużycie energii jest konwertowane, aby zapewnić odpowiednie pomiary przepływu.

Zalety METPOINT® FLM

Dane techniczne METPOINT® FLM

Zasada pomiaru Pomiar kalorymetryczny
Wielkości pomiarowe Ustawienia standardowe: m³/h, m³ i m/s
Wyświetlacz Serwisowa dioda LED lub wyświetlacz TFT 1,8˝
Dokładność ±1,5% wart. pom. ±0,3% wartości końcowej
Napięcie zasilania 18 do36 VDC
Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, RS485 (MODBUS RTU)
Wyjście impulsowe 1 impuls na m³ lub na litr, wyjście impulsowe bezpotencjałowe
Ciśnienie robocze do 16 barów, opcjonalnie 50 barów w przypadku SF53
   

* pozostałe dane eksploatacyjne, patrz Pobierz dokumenty: Folder produktowy

Nasza usługa kalibracji urządzenia METPOINT® FLM

Przetworniki pomiarowe i transmitery wystawione są na działanie m.in. obciążeń mechanicznych i wahań temperatury. Wskutek tego spada dokładność czujników i pojawia się tzw. „dryft” powodujący zafałszowanie mierzonych wartości, co może mieć negatywny wpływ na jakość produkcji lub produktów. BEKO TECHNOLOGIES posiada bogatą ofertę usług kalibracji czujników strumienia przepływu, transmiterów ciśnieniowego punktu rosy, przetworników pomiarowych ciśnienia i urządzeń analizujących. Kalibrację przeprowadza się zgodnie z określoną procedurą firmy BEKO TECHNOLOGIES i jest to tzw. kalibracja ISO. Kalibracje ISO są pomiarami porównawczymi zewnętrznych przedmiotów badanych za pomocą wewnętrznych urządzeń referencyjnych firmy. Stosowane urządzenia referencyjne wykazują spójność pomiarową z krajowymi standardami. Procedury spełniają wymogi standardów jakości wg DIN EN ISO 9001.

Kontakt z serwisem

Pobierz dokumenty METPOINT® FLM

Tytuł
Kategoria
Rodzaj
Rozmiar
Technika pomiarowa: Czujniki, monitoring i rejestracja danych
Przegląd produktów
4 MB
Instrukcje obsługi METPOINT FLM 13
Instrukcje obsługi
4 MB
Instrukcje obsługi METPOINT FLM 53
Instrukcje obsługi
4 MB
Technika pomiarowa | METPOINT FLM
Prospekt
501 KB

Pozostałe czujniki serii METPOINT®:

METPOINT PRM

Przetwornik pomiarowy ciśnienia METPOINT PRM rejestruje ciśnienie względne (nadciśnienie) w mediach gazowych oraz ciekłych

Czytaj dalej...
METPOINT LKD

Detektor nieszczelności wykryje każdą nieszczelność, również z dużych odległości, w trudno dostępnych miejsca lub bez bezpośredniego kontaktu wzrokowego.

Czytaj dalej...
METPOINT UD01|UD 02

Wyświetlacze przyłączalne do prezentowania informacji na miejscu

Czytaj dalej...
METPOINT DPM

Technika czujnikowa do precyzyjnego pomiaru ciśnieniowego punktu rosy

Czytaj dalej...