Powietrze sterujące

Sprężone powietrze jako powietrze sterujące zajmuje stałe miejsce w zakładach produkcyjnych i do dzisiaj nie można sobie wyobrazić, że mogłoby być inaczej. Istnieje wiele rozwiązań pneumatycznych wymagających sterowania pneumatycznego.

Jeśli sprężone powietrze wykorzystywane jest do sterowania siłownikami, napędami nastawczymi lub zaworami, mowa jest o powietrzu sterującym. Powietrze sterujące jest stosowane, ponieważ pozwala uzyskać dużą prędkość roboczą oraz umożliwia precyzyjne i dokładne sterowanie. Ponadto układy sterowania pneumatycznego są niewrażliwe na wpływ czynników otoczenia i mogą być użytkowane w obszarach zagrożonych wybuchem. Powietrze sterujące znajduje zastosowanie w zwykłych narzędziach na sprężone powietrze oraz w robotach z elementami pneumatycznymi. Poza tym jest ono również stosowane w nowej generacji robotów, w tak zwanych kobotach (robotach współpracujących).

Wymagania jakościowe związane ze sprężonym powietrzem nie są szczególnie wysokie, ponieważ zwykle nie ma ono bezpośredniego kontaktu w produktem. Jednak nie oznacza to, że sprężone powietrze nie musi być uzdatniane. Jeśli jakość sprężonego powietrza będzie niedostateczna, skutkiem może być szybsze zużycie elementów.

W określonych przypadkach wymagania jakościowe mogą być również wyższe – na przykład w pomieszczeniach czystych lub jeśli takie wymaganie stawia proces. Dlatego doradztwo i indywidualny projekt instalacji uzdatniania sprężonego powietrza mają tutaj duże znaczenie. Chętnie w tym pomagamy.

Powietrze sterujące w różnych branżach:

Branża samochodowa

Produkcja żywności

Referencje – zastosowania

Compressed air production in the corrugated board factory

The company Delkeskamp uses compressed air as control air to specifically shape corrugated card boards, but also as process air to blow moldings out of the machines. Therefore Absolute dryness is particularly important so that the cardboard does not soften due to moisture.

Read more...
Compressed air treatment on hybrid locomotives

Control air is needed in the hybrid version of the ALSTOM shunting locomotive built in Stendal in order to supply the brake system with purificated compressed air. For this application, DRYPOINT M membrane dryers and CLEARPOINT filters are used.

Read more...
Clean air in food processing

In ordert to meet the extremely high demands placed on compressed air in the food industry, Nölke in Versmold uses our METPOINT OCV to monitor its compressed air quality. At Nölke compressed air is used in the sausage production as control and conveying air.

Read more...
Compressed air as transport and operating medium

At GF Automotive, sand is transported by means of conveying air. Moisture would cause clumping in the pipes. Also control valves are operated with compressed air as control air. A DRYPOINT RA refrigerant dryer from BEKO TECHNOLOGIES ensures their dry air.

Read more...

Dalsze gałęzie