Dossier

Bez oleje - Naše řešení pro citlivá použití

Stlačený vzduch bez obsahu oleje a choroboplodných zárodků – příčiny, problémy a řešení

V mnoha výrobních závodech přichází stlačený vzduch přímo nebo nepřímo do kontaktu s výrobním zařízením, produkty nebo obalovými materiály. Kontaminace obsahem zbytkového oleje, mikroorganismy a choroboplodnými zárodky má pak závažné důsledky pro kvalitu produktu, bezpečnost spotřebitelů a pověst značky.

Spotřebitelská organizace Stiftung Warentest: Minerální oleje v čokoládě, Foodwatch upozorňuje na nebezpečí z potravinových obalů. Všichni známe podobné zprávy o znečištění a nedostatečné kvalitě koncového výrobku. A známe i důsledky: Nejistota zákazníků i obchodníků, mediální masáž, diskuze, které mají do věcnosti daleko, a v neposlední řadě závažné poškození pověsti.

Použití stlačeného vzduchu v oblastech, ve kterých může dojít k poškození lidského zdraví, způsobenému stlačeným vzduchem, klade zvláštní požadavky na čistotu stlačeného vzduchu. Ta má proto vysokou prioritu.

Příčiny

Jak se do stlačeného vzduchu dostanou nečistoty s obsahem oleje?

Existuje mnoho různých způsobů, jak se nečistoty – například částice, olej, choroboplodné zárodky a vlhkost – mohou do stlačeného vzduchu dostat. Často jsou obsažené již v okolním vzduchu a do systému stlačeného vzduchu se dostanou s nasávaným vzduchem z kompresoru. Příčinou znečištění může být například blízká velká silnice nebo staveniště. Riziko vniknutí vlhkosti do systému stlačeného vzduchu stoupá s vlhkostí okolního vzduchu.

Nečistoty v sobě skrývají dvojí riziko: Jednak mohou omezovat funkci zařízení stlačeného vzduchu a vést k předčasnému opotřebení jeho komponent, jednak představují reálné riziko pro kvalitu koncového produktu, a tedy i spotřebitele.

Možné zdroje znečištění

Životní prostředí

V závislosti na bezprostředním okolí a individuální situaci hrozí další nebezpečí: kromě prachu a vlhkosti se s okolním vzduchem může do systému stlačeného vzduchu dostat i olej a mikroorganismy.

Kompresor

Zdrojem pro zbytkové olejové páry v systému stlačeného vzduchu mohou být nejen olejem mazané, ale i bezolejové kompresory (nasávaný vzduch!).

Armatury

Ventily, tvarovky a armatury. Aby se zlepšila jejich funkce, maže se mnoho komponent systému stlačeného vzduchu tuky nebo silikony. Ty se snadno mohou dostat do stlačeného vzduchu.

Potrubí

Jakmile se kontaminace jednou vyskytne, hrozí neustálé riziko: během let se v existujících potrubních systémech vytvoří usazeniny, které mohou negativně ovlivňovat proudící stlačený vzduch.

Problémy

Problémy způsobené průnikem oleje

Menší pozornost než u výše uvedených problémů věnuje veřejnost nedostatečné kvalitě produktů, poškození strojů, zmetkovitosti, vícepráci a nutnosti stahování zboží z trhu, jejichž společnou příčinou je únik oleje. Tyto problémy přitom způsobují vysoké finanční škody – zejména v následujících odvětvích a způsobech použití:

Řešení

Výroba bezolejového stlačeného vzduchu

V principu existují tři cesty pro získání bezolejového stlačeného vzduchu. Při plánování je nutno přesně zohlednit speciální požadavky. Na začátku stojí otázka, zda musí být bezolejový stlačený vzduch k dispozici již centrálně, nebo zda se upravuje decentrálně, protože vysoké požadavky jsou kladeny pouze na část stlačeného vzduchu.

Technická řešení pro stlačený vzduch bez oleje

Případy užití

Bezolejová řešení v různých průmyslových odvětvích

Každé odvětví má své vlastní specifické aplikace, a proto individuální požadavky na kvalitu svého stlačeného vzduchu. Existují specifické třídy čistoty pro kvalitu stlačeného vzduchu a průmyslové standardy, zákony nebo směrnice.

Zde můžete podrobně zjistit, jaké výzvy jsou typické pro jednotlivá průmyslová odvětví a jak společnosti zaváděly stlačený vzduch bez oleje efektivně a bezpečně do své výroby.

Úprava stlačeného vzduchu při výrobě nápojů

Kvůli velmi přísným předpisům v potravinářství používá společnost RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG dvě zařízení BEKOKAT, která umožňují výrobu absolutně bezolejového stlačeného vzduchu, protože právě tento vzduch přichází jako procesní vzduch částečně do přímého kontaktu s potravinami.

Stáhnout PDF

Povrchové čištění u společnosti HELLA

Pro implementaci choulostivých konstrukčních skupin je u společnosti HELLA KGaA Hueck & Co. velmi důležité povrchové čištění. Zařízení BEKOKAT upraví stlačený vzduch do bezolejové podoby, a ten se pak použije jako procesní vzduch pro vyfukování nečistot a prachu.

Stáhnout PDF

Bez oleje a choroboplodných zárodků pro léčiva

Ve farmaceutickém průmyslu je stlačený vzduch bez oleje a choroboplodných zárodků velmi důležitý. Společnost Nycomed používá filtr stlačeného vzduchu CLEARPOINT a zařízení BEKOKAT. Stlačený vzduch funguje jako procesní vzduch při čištění obalů a jako ovládací vzduch při ovládání ventilů.

Stáhnout PDF

Kvíz „bez oleje“

Vyzkoušejte si své znalosti hned teď a zjistěte, zda stále existuje potenciál zlepšení znalostí o „stlačeném vzduchu bez oleje“ nebo zda jste již odborníkem! Bavte se!

 

Mediální centrum

Více informací o bezolejových řešeních

Chcete vědět více? V naší mediální knihovně najdete další informace o stlačeném vzduchu, technologiích úpravy a znalostech dle oborů.

Whitepaper

Pharma

Download PDF
Whitepaper

Food + Bev

Stáhnout PDF
Prospekt

Bezolejová řešení

Stáhnout PDF
Prospekt

Měřicí technika

Stáhnout PDF
Video

Catalysis

Start video
Video

Adsorption

Start video
Kontaktní formulář
Telefon: +420 24 14 14 717
Služba zavolání zpět
Kontakt