BEKOKAT hero

Technika katalityczna zapewniająca bezolejowe sprężone powietrze: BEKOKAT®

W przypadku wysoce wrażliwych zastosowań tradycyjne uzdatnianie sprężonego powietrza napotyka na techniczne i ekonomiczne granice. Rozwiązanie BEKOKAT, które wykorzystuje przyszłościową technikę katalityczną, wyznacza tutaj nowe standardy. Urządzenie w ramach pełnego utleniania przekształca węglowodory całkowicie na dwutlenek węgla i wodę. Metoda pozwala uzyskać sprężone powietrze stale wolne od oleju z maksymalną zawartością oleju resztkowego wynoszącą praktycznie niewykrywalne 0,001 miligrama na metr sześcienny. Z taką wydajnością urządzenia BEKOKAT z nawiązką spełniają wyjątkowo rygorystyczne wymagania normy ISO 8573-1, klasa 1, pod względem zawartości oleju. Mówimy tutaj więc o jakości, która jest wymagana w szczególnie złożonych procesach produkcji. Kondensat gromadzący się podczas schładzania sprężonego powietrza jest również całkowicie pozbawiony oleju i bez uzdatniania może być odprowadzany do kanalizacji.

Niezmiennie bezolejowe i jałowe sprężone powietrze oraz bezolejowy kondensat

Z uwagi na duże różnice w wydajności sprężania wytwarzanie bezolejowego sprężonego powietrza za pomocą konwencjonalnych sprężarek smarowanych olejem z dodatkowym urządzeniem BEKOKAT jest znacznie bardziej wydajne, a co za tym idzie – tańsze, niż z zastosowaniem bezolejowych sprężarek śrubowych. Równocześnie wiąże się ono z niższymi kosztami inwestycji i niezmiennie wysoką jakością sprężonego powietrza, niezależnie od warunków w miejscu zasysania.

Urządzenie BEKOKAT doskonale nadaje się również do uzupełnienia wyposażenia istniejących stacji sprężarek. Stację sprężarek, w skład której wchodzą sprężarki smarowane olejem, można w prosty sposób przekształcić na bezolejowe zasilanie sprężonym powietrzem.

Zasada działania BEKOKAT®

W przypadku wysoce wrażliwych zastosowań tradycyjne uzdatnianie sprężonego powietrza napotyka na techniczne i ekonomiczne granice. Rozwiązanie BEKOKAT, które wykorzystuje przyszłościową technikę katalityczną, wyznacza nowe standardy. Urządzenie w ramach pełnego utleniania przekształca węglowodory całkowicie na dwutlenek węgla i wodę.

Zwykle zasysane powietrze służące do wytwarzania sprężonego powietrza jest zanieczyszczone węglowodorami. Dlatego również w przypadku bezolejowego wytwarzania sprężonego powietrza konieczne jest zastosowanie rozwiązania do uzdatniania. BEKOKAT stale dostarcza bezolejowe sprężone powietrze o jakości lepszej niż klasa 1 wg ISO 8573-1. W ramach katalitycznego uzdatniania sprężonego powietrza wszystkie węglowodory w powietrzu są rozkładane na dwutlenek węgla i wodę. Nie ma tutaj znaczenia, skąd pochodzą te węglowodory.

Ilustracja z prawej strony:
źródło danych: Urząd ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i działalności gospodarczej Nadrenii-Palatynatu

Certyfikowane bezpieczeństwo procesów

Wyższe wymagania stawiane jakości sprężonego powietrza przekładają się na wyższe wymagania dotyczące dokumentacji. Zarządzanie jakością wymaga zastosowania odpowiednich urządzeń i odpowiednich, niezależnych poświadczeń. BEKO TECHNOLOGIES uzyskuje takie poświadczenia w ramach szeroko zakrojonych testów przeprowadzanych przez niezależne instytuty, które potwierdzają i certyfikują wydajność urządzenia BEKOKAT. Wspólnie z niemieckim stowarzyszeniem TÜV Nord w rzeczywistych warunkach eksploatacji potwierdzono, że sprężone powietrze uzdatniane przy pomocy urządzenia BEKOKAT z nawiązką spełnia wymagania specyfikacji zgodnie z klasą 1 normy ISO 8573-1.

W drugiej serii prób z udziałem Stowarzyszenia ds. Higieny Produktów i Zapewnienia Sterylności (GfPS – niem. spółka z o.o.) potwierdzono, że sprężone powietrze skażone bakteriami jest uzdatniane w urządzeniu BEKOKAT w stopniu pozwalającym unieszkodliwić drobnoustroje. Po przetworzeniu w strumieniu sprężonego powietrza nie udało się stwierdzić obecności żywych bakterii. W ten sposób wyniki badań pochodzące z dwóch renomowanych instytutów badawczych niezależnie od siebie potwierdzają dużą skuteczność innowacyjnej techniki katalitycznej. Oba certyfikaty zapewniają użytkownikom niezbędne bezpieczeństwo uzdatniania sprężonego powietrza wykorzystywanego we wrażliwych procesach.

Zalety urządzenia BEKOKAT®

Zwarta konstrukcja, ekonomiczność i bezpieczeństwo: BEKOKAT CC-018

BEKOKAT CC-018 jest realizacją sprawdzonej w ciągu dziesięcioleci koncepcji przeniesionej do niezmiernie zwartej konstrukcji. Dzięki niemu również w laboratoriach, bezpośrednio w miejscach zastosowania laserów lub do uzdatniania wrażliwego częściowego strumienia powietrza, przeznaczonego na przykład do oddychania w kabinach lakierniczych, możliwe jest ekonomiczne przygotowanie bezolejowego sprężonego powietrza o klasie 1 lub lepszej. Zintegrowany układ sterowania jest niezawodnym gwarantem utrzymania wymaganej, stałej jakości powietrza.

Dane techniczne BEKOKAT®

BEKOKAT CC-018 CC-060 CC-120 CC-180 CC-360 CC-720 CC-1200
Strumień przepływu (m³/h)* 18 60 120 180 360 720 1200
Maks. ciśnienie robocze (bar [nadc.]) 11 16 16 16 16 16 11
Wersja 16 barów [nadc.] na zapytanie
Moc zainstalowana (kW) 0.58 1 1.64 2.6 5.1 8.7 13.8
Moc średnia (kW) 0.20 0.52 0.86 1.33 2.17 3.26 3.75

* Dzięki równoległemu połączeniu kilku systemów BEKOKAT można przetwarzać wyższe objętościowo przepływy.

Pobierz dokumenty BEKOKAT

Prospekt
PDF
490 KB
Konwerter katalityczny BEKOKAT
Prospekt
PDF
3 MB
Bezolejowe powietrze | Konwerter katalityczny BEKOKAT CC-018
Instrukcje obsługi
PDF
4 MB
BEKOKAT CC-360
Instrukcje obsługi
PDF
2 MB
Instrukcje obsługi BEKOKAT CC-1200 Version 11 bar
Instrukcje obsługi
PDF
2 MB
Instrukcje obsługi BEKOKAT CC-1200 Version 16 bar
Instrukcje obsługi
PDF
4 MB
BEKOKAT CC-720
Instrukcje obsługi
PDF
16 MB
BEKOKAT iCC060 ... iCC1200

Raporty zastosowań

Bezolejowe i wolne od drobnoustrojów dla leków

W przemyśle farmaceutycznym bezolejowe i sterylne sprężone powietrze ma szczególnie duże znaczenie. Firma Nycomed w tym zakresie stawia na filtry sprężonego powietrza CLEARPOINT i urządzenia BEKOKAT. Przy pomocy sprężonego powietrza procesowego czyszczone są opakowania, natomiast sprężone powietrze sterujące służy do sterowania zaworami.

Read more...
Uzdatnianie sprężonego powietrza w przemyśle napojowym

Z uwagi na niezwykle rygorystyczne przepisy w branży spożywczej do wytwarzania całkowicie bezolejowego sprężonego powietrza firma RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG wykorzystuje dwa urządzenia BEKOKAT  – szczególnie z tego powodu, że powietrze pełniące zadanie powietrza procesowego ma częściowo bezpośredni kontakt z żywnością.

Dowiedz się więcej…
Sprężone powietrze w bezpośrednim kontakcie z żywnością w firmie MEGGLE

W firmie Meggle AG Laktoza w proszku jest transportowana przez przewody rurowe za pomocą sprężonego powietrza. Powietrze transportowe musi być całkowicie suche i bezolejowe, aby laktoza nie zbrylała się. Taką jakość powietrza gwarantują osuszacze adsorpcyjne EVERDRY i adsorbery z węglem aktywnym firmy BEKO.

Read more...
Oil-free compressed air at LAVAZZA

Two installed BEKOKAT from BEKO TECHNOLOGIES in Neuss guarantee LAVAZZA a constantly oil- and germ-free compressed air of the highest quality, which even exceeds the extremely strict requirements of ISO 8573-1, Class 1 oil content.

Read more...
Czyszczenie powierzchni w firmie HELLA

W przypadku implementacji wrażliwych podzespołów czyszczenie powierzchni w firmie HELLA KGaA Hueck & Co. jest szczególnie ważne. Sprężone powietrze jest bezolejowo uzdatniane przez urządzenie BEKOKAT i, jako powietrze procesowe, wykorzystywane do zdmuchiwania brudu i pyłu.

Dowiedz się więcej…