Monitoring hero

Precyzyjna ocena jakości dzięki monitorowaniu

Sprężone powietrze zanieczyszczone olejem stanowi zagrożenie dla urządzeń produkcyjnych, środowiska, a nawet zdrowia. Ponieważ w każdym punkcie uzdatniania sprężonego powietrza może dojść do zanieczyszczenia olejem, ryzyka nie należy bagatelizować szczególnie we wrażliwych obszarach produkcji w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, u producentów żywności i napojów oraz w zakładach zajmujących się obróbką powierzchni.

METPOINT® OCV compact: ciągły pomiar par oleju

System monitorujący METPOINT OCV compact przez cały czas precyzyjnie i zgodnie z normą kontroluje sprężone powietrze pod kątem resztkowej zawartości par oleju i pomaga w utrzymaniu jakości sprężonego powietrza. W ten sposób pozwala on spełnić wymagane standardy i odpowiedzialnie traktować zaufanie ze strony klientów.

Dowiedz się więcej...

METPOINT® MMA compact: w trosce o powietrze do oddychania

Również dla wysoce wrażliwych obszarów, takich jak technika medyczna, mamy niezawodne rozwiązanie: METPOINT MMA compact służy do ciągłego i niezawodnego monitorowania jakości powietrza do oddychania. To kompaktowe urządzenie zostało zaprojektowane specjalnie do zastosowań w szpitalach.
Poświadczając przestrzeganie prawnie wymaganych wartości granicznych składników i substancji szkodliwych, apteki w klinikach spełniają obowiązki prawne nałożone przez Farmakopeę Europejską. Cały obieg medycznego sprężonego powietrza poddawany jest ciągłym kontrolom.

Dowiedz się więcej...