EVERDRY hero

Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na gorąco EVERDRY®

Koncepcje urządzeń z różnymi możliwościami zmian

EVERDRY FRP/FRA/FRL

Sprawdzoną technologię procesu, w połączeniu z najnowszą techniką sterowania, charakteryzują trzy zmieniające się koncepcje bazowe, które na całym świecie znajdują swoje odzwierciedlenie we wszystkich strefach klimatycznych.

Czytaj dalej...
EVERDRY CT

Seria EVERDRY COMBITROC CT jest optymalnym połączeniem energooszczędnego osuszacza ziębniczego i osuszacza adsorpcyjnego z funkcją redundancji. Jednostka do uzdatniania z wyborem trybu letniego i zimowego.

Czytaj dalej...
EVERDRY HOC

Urządzenia EVERDRY HOC wykorzystują istniejące ciepło sprężania bezolejowo sprężonego powietrza do desorpcji. Na życzenie możemy zrealizować instalacje przewidziane do strumienia przepływu o wartości 100 000 m³/h.

Czytaj dalej...

EVERDRY® FR: elastyczność – regeneracja za pomocą powietrza z dmuchawy

Desorpcja z wykorzystaniem podgrzanego powietrza z dmuchawy jest podstawową zasadą pracy koncepcji bazowych EVERDRY FR. Systemy łączą w sobie sprawdzoną technologię procesu z najnowocześniejszą techniką instalacji i sterowania. Dostępne są trzy ustandaryzowane, ale mimo to zmienne koncepcje bazowe. Są one uniwersalne w zastosowaniu i sprawdziły się we wszystkich strefach klimatycznych. Szafy sterownicze i pneumatyczne we wszystkich koncepcjach bazowych znajdują się z przodu urządzenia – dla ułatwienia obsługi, kontroli i konserwacji. 23 modele wspólnie obejmują zakres wydajności od 580 do 20 000 m³/h, większe strumienie przepływu realizowane są na zapytanie.

EVERDRY® FRA Ambient Air:chłodzenie za pomocą powietrza z otoczenia

W urządzeniu EVERDRY FRA desorpcja odbywa się w przepływie przeciwprądowym do kierunku adsorpcji za pomocą nagrzanego powietrza z dmuchawy, a chłodzenie za pomocą powietrza z dmuchawy we współprądzie. W ten sposób nie występują straty ciśnienia na potrzeby regeneracji (ZERO Purge). Zastosowanie tego osuszacza adsorpcyjnego zależy od warunków otoczenia, które muszą zostać sprawdzone przed zastosowaniem.

EVERDRY® FRL Loop: zamknięty obieg powietrza chłodzącego

W urządzeniu EVERDRY FRL desorpcja odbywa się w przepływie przeciwprądowym do kierunku adsorpcji za pomocą nagrzanego powietrza z dmuchawy, a chłodzenie za pomocą powietrza z dmuchawy we współprądzie w zamkniętym obiegu chłodzącym (Loop). W efekcie faza chłodzenia jest niezależna od warunków otoczenia, dzięki czemu ten osuszacz adsorpcyjny może być stosowany na całym świecie we wszystkich strefach klimatycznych. Faza chłodzenia nie wymaga stosowania sprężonego powietrza (Zero Purge).

EVERDRY® FRP purge air: chłodzenie za pomocą sprężonego powietrza

W uniwersalnym urządzeniu EVERDRY FRP, które może pracować w każdym zakątku świata, desorpcja odbywa się w przepływie przeciwprądowym do kierunku adsorpcji za pomocą nagrzanego powietrza z dmuchawy, a chłodzenie za pomocą rozprężonego częściowego strumienia z osuszonego strumienia sprężonego powietrza.

Zalety EVERDRY® FR

Koncepcja zoptymalizowana energetycznie
 • Pojedyncze armatury zoptymalizowane pod kątem przepływu do minimum ograniczają straty ciśnienia
 • Efektywne energetycznie sterowanie na podstawie pomiaru punktu rosy

Rozwiązanie ukierunkowane na zastosowania
 • Całościowa koncepcja zamiast pojedynczych komponentów
 • Konstrukcja ułatwiająca konserwację
 • Informacyjne i wygodne sterowanie za pomocą panelu dotykowego

Niezawodny przebieg procesu
 • Skuteczne monitorowanie funkcji dzięki czujnikom
 • Wysokiej jakości ocynk w technologii wysokotemperaturowej
 • Sprawdzone i łatwe w konserwacji komponenty

Dane techniczne EVERDRY® FR

  EVERDRY FRA EVERDRY FRA-V EVERDRY FRP EVERDRY FRL EVERDRY FRL-V
Strumień przepływu 4200 – 20000 m³/h 580 – 3400 m³/h 580 – 20000 m³/h 4200 – 20000 m³/h 580 – 3400 m³/h
Ciśnienie robocze 4 ... 10 bar [nadc.] 4 ... 10 bar [nadc.] 4 ... 10 bar [nadc.] 4 ... 10 bar [nadc.] 4 ... 10 bar [nadc.]
Temperatura na wlocie 5 ... 43 °C 5 ... 43 °C 5 ... 43 °C 5 ... 43 °C 5 ... 43 °C
Temperatura otoczenia 5 ... 40 °C 5 ... 40 °C 5 ... 40 °C 5 ... 40 °C 5 ... 40 °C
Ciśnieniowy punkt rosy -40 °C -40 °C -40 °C -40 °C (-70 °C opcjonalnie) -40 °C (-70 °C opcjonalnie)
Klasa jakości -.2.- -.2.- -.2.- -.2.- (-.1.-) -.2.- (-.1.-)

* Pozostałe dane techniczne można znaleźć w informacjach produktowych w obszarze pobierania ...

Efektywne połączenie: osuszacz ziębniczy i adsorpcyjny: EVERDRY® Combitroc CT

Seria produktów EVERDRY COMBITROC CT jest optymalnym połączeniem osuszaczy ziębniczych i adsorpcyjnych. Energooszczędny osuszacz ziębniczy pozwala zasadniczo uzyskać ciśnieniowy punkt rosy wynoszący +3°C. W chłodniejszych porach roku wymagana jest niższa temp. punktu rosy, co pozwala w niezawodny sposób na unikanie kondensacji. System włącza automatycznie osuszacz adsorpcyjny regenerowany na gorąco i w ten sposób wytwarza bezpieczny ciśnieniowy punkt rosy wynoszący poniżej -40°C. Kolejną zaletą tego połączenia jest: 100% redundancji w razie awarii jednostki osuszacza.

Osuszacz ziębniczy i adsorpcyjny w jednym

Urządzenie EVERDRY COMBITROC CT jest idealnie przystosowane do eksploatacji w niemal wszystkich strefach klimatycznych. Desorpcja odbywa się w przepływie przeciwprądowym do kierunku adsorpcji za pomocą nagrzanego powietrza z dmuchawy, a chłodzenie za pomocą powietrza z dmuchawy. Lokalne warunki eksploatacji i parametry ekonomiczne warunkują ostatecznie indywidualne rozwiązania projektowe zgodnie z życzeniem klienta. Na życzenie możliwe do realizacji są także urządzenia dla wyższych strumieni przepływu.

Cechy EVERDRY COMBITROC CT w skrócie:

 • Jednostka do uzdatniania z wyborem trybu letniego i zimowego
 • Kompletna koncepcja z przewodami rurowymi, armaturami, filtrem wstępnym i końcowym
 • Osuszacz adsorpcyjny z funkcją redundancji oznacza: możliwość zastosowania również w przypadku, gdy osuszacz ziębniczy nie jest dostępny.

Zalety EVERDRY® CT

Koncepcja zoptymalizowana energetycznie
 • Pojedyncze armatury z wieloma zaletami
 • Efektywne energetycznie sterowanie na podstawie pomiaru punktu rosy
 • Osuszacz hybrydowy

Rozwiązanie ukierunkowane na zastosowania
 • Wartość dodana dzięki obszernym kompetencjom
 • Całościowa koncepcja zamiast pojedynczych komponentów
 • Informacyjne i wygodne sterowanie za pomocą panelu dotykowego
 • Konstrukcja ułatwiająca konserwację

Niezawodny przebieg procesu
 • Skuteczne monitorowanie funkcji dzięki czujnikom
 • Wysokiej jakości ocynk w technologii wysokotemperaturowej
 • Sprawdzone i łatwe w konserwacji komponenty

Dane techniczne EVERDRY® CT

Granice zastosowania  
Ciśnienie robocze 4 ... 10 barów [nadc.]
Temperatura na wlocie 5 ... 43 °C
Temperatura otoczenia 5 ... 40 °C
Maks. zasysanie dmuchawy 35°C / 40% lub 30°C / 50% wilgotności względnej
Strumień przepływu CT 2600 CT 2900 CT 3400 CT 4200 CT 5000 CT 6000
przy 6 barach [nadc.] 2300 2600 3000 3650 4400 5000
przy 7 barach [nadc.] 2600 2900 3400 4200 5000 6000
przy 8 barach [nadc.] 2925 3150 3800 4650 5650 6400

* Pozostałe dane techniczne można znaleźć w informacjach produktowych w obszarze pobierania ...

EVERDRY® HOC: zrównoważone wykorzystanie ciepła sprężania

Urządzenia EVERDRY HOC wykorzystują istniejące ciepło sprężania bezolejowo sprężonego powietrza do desorpcji. Pod względem energetycznym jest to idealna forma osuszania sprężonego powietrza. W zależności od końcowej temperatury sprężania (między 100°C a 200°C) w ten sposób można uzyskać ciśnieniowe punkty rosy w zakresie od -5°C do -40°C bez dodatkowego wydatku energii.

W odróżnieniu od konwencjonalnych osuszaczy adsorpcyjnych cały proces (adsorpcja, desorpcja i chłodzenie) odbywa się tutaj w warunkach ciśnienia roboczego. Oprócz korzyści w aspekcie energetycznym ma to niezwykle pozytywny wpływ na okres eksploatacji elementów funkcyjnych: wyeliminowane są obciążenia armatur, zbiorników ciśnieniowych, przewodów rurowych i środka osuszającego wskutek zmian ciśnienia.

Na życzenie możemy zrealizować instalacje przewidziane do strumienia przepływu o wartości 100 000 m³/h.

EVERDRY® HOC-F

W urządzeniu EVERDRY® HOC-F desorpcja odbywa się w pełnym strumieniu przy wykorzystaniu ciepła sprężania, natomiast chłodzenie w pełnym strumieniu z pomocą strumienia przepływu zimnego sprężonego powietrza. Brak strat ciśnienia dla regeneracji (ZERO Purge).

Do sprężarek ze zintegrowaną chłodnicą dodatkową lub bez.

EVERDRY® HOC-P

W urządzeniu EVERDRY® HOC-P desorpcja odbywa się w częściowym strumieniu przy wykorzystaniu ciepła sprężania, natomiast chłodzenie w częściowym strumieniu z pomocą strumienia przepływu zimnego sprężonego powietrza. Brak strat ciśnienia dla regeneracji (ZERO Purge).

EVERDRY® HOC-R

W urządzeniu EVERDRY HOC-R desorpcja odbywa się w pełnym strumieniu przy wykorzystaniu ciepła sprężania. Następuje desorpcja Reload jako opcja dla niskich punktów rosy. Chłodzenie odbywa się bez strat sprężonego powietrza, z częściowym strumieniem osuszonego sprężonego powietrza. Brak strat ciśnienia dla regeneracji (ZERO Purge).

Zalety EVERDRY® HOC

Koncepcja zoptymalizowana energetycznie
 • Wykorzystanie ciepła sprężania
 • Brak strat w obrębie sprężonego powietrza dla regeneracji
 • Pojedyncze armatury zoptymalizowane pod kątem przepływu do minimum ograniczają straty ciśnienia
 • Efektywne energetycznie sterowanie na podstawie pomiaru punktu rosy

Rozwiązanie ukierunkowane na zastosowania
 • Całościowa koncepcja zamiast pojedynczych komponentów
 • Konstrukcja ułatwiająca konserwację
 • Informacyjne i wygodne sterowanie za pomocą panelu dotykowego

Niezawodny przebieg procesu
 • Skuteczne monitorowanie funkcji dzięki czujnikom
 • Wysokiej jakości ocynk w technologii wysokotemperaturowej
 • Sprawdzona koncepcja wymiennika ciepła ułatwiająca konserwację
 • Opcjonalne wykonanie ze stali nierdzewnej

Trwałość i efektywność
 • Urządzenia pracują we wszystkich fazach procesu pod ciśnieniem roboczym
 • Brak obciążenia podzespołów i środka osuszającego, wynikającego ze zmian ciśnienia

Dane techniczne EVERDRY® HOC

  EVERDRY HOC-F EVERDRY HOC-P EVERDRY HOC-R
Strumień przepływu Urządzenia do 100 000 m³/h na zapytanie Urządzenia do 100 000 m³/h na zapytanie Urządzenia do 100 000 m³/h na zapytanie
Ciśnienie robocze 4 ... 10 barów [nadc.] 5 ... 10 barów [nadc.] 4 ... 10 barów [nadc.]
Temperatura na wlocie 5 ... 43 °C 5 ... 43 °C 5 ... 43 °C
Temperatura otoczenia 5 ... 40 °C 5 ... 40 °C 5 ... 40 °C
Ciśnieniowy punkt rosy -40 °C -40 °C -70 °C
Klasa jakości -.2.- -.2.- -.1.-

* Pozostałe dane techniczne można znaleźć w informacjach produktowych w obszarze pobierania ...

Od pomysłu do rozwiązania na miarę potrzeb

EVERDRY oferuje ustandaryzowane koncepcje urządzeń z różnymi możliwościami zmian. Dzięki temu złożone zadania związane z osuszaniem sprężonego powietrza w dużym strumieniu przepływu są rozwiązywane szczególnie efektywnie pod względem ekonomicznym. Odpowiedzią na nietypowe, konkretne wymagania klientów są indywidualne rozwiązania. O koncepcji osuszacza decyduje nie tylko technologia, która jest dostępna, lecz także ta, która jest optymalna pod kątem stawianych zadań.

Downloads EVERDRY FR

Tytuł
Kategoria
Rodzaj
Rozmiar
Osuszanie | EVERDRY FRA
Prospekt
933 KB
Osuszanie | EVERDRY FRA-V
Prospekt
968 KB
Osuszanie | EVERDRY eco
Prospekt
3 MB

Downloads EVERDRY CT

Tytuł
Kategoria
Rodzaj
Rozmiar
EVERDRY Combitroc CT
Prospekt (ang.)
918 KB

Downloads EVERDRY HOC

Tytuł
Kategoria
Rodzaj
Rozmiar
Osuszanie | EVERDRY HOC-P
Prospekt
938 KB

Czy czegoś brakuje?

Czy brakuje czegoś w materiałach do pobrania? Chętnie pomożemy, prosimy o informację:

prześlij zapytanie dotyczące dokumentu...

DRYPOINT AC - osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno

Osuszacze adsorpcyjne serii DRYPOINT  AC dzięki zastosowaniu wysokiej jakości środków osuszających zapewniają stabilne zaopatrywanie w sprężone powietrze spełniające wysokie wymagania jakościowe. Środek osuszający pobiera ze sprężonego powietrza wilgoć do temperatury punktu rosy -40°C, opcjonalnie do -70°C. Jest to gwarancją płynnego przebiegu i rentowności produkcji.

Dowiedz się więcej...