This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina
více než 5 milionů instalací

Odvaděč kondenzátu BEKOMAT

Odvaděč kondenzátu s elektronickou regulací podle stavu hladiny

Téměř na všech stanicích během procesu úpravy stlačeného vzduchu vzniká kondenzát. Ten většinou obsahuje olej a částice nečistot a šíří se po celém rozvodu stlačeného vzduchu. Pomůžeme vám odstranit kondenzát ze stlačeného vzduchu a dosáhnout optimální kvality pro váš případ použití díky našemu odlučovači kondenzátu BEKOMAT. Tento první odlučovač kondenzátu s elektronickým úrovňovým řízením se stal synonymem pro odvod kondenzátu. Je přizpůsobený podle množství, disponuje inteligentní elektronikou proti ztrátám stlačeného vzduchu a minimalizuje tak výdaje na energii a náklady. To dokládá i praxe: Pokud jde o bezpečný a ekonomický odvod kondenzátu, důvěřují našemu odlučovači kondenzátu BEKOMAT známí výrobci kompresorů po celém světě.

Způsob činnosti na příkladu BEKOMAT

BEKOMAT odvádí vznikající kondenzát bez ztráty tlaku a šetří tak náklady na energie a emise CO2. Umožňuje to integrovaný kapacitní senzor, inteligentní elektronika pro odvod kondenzátu podle množství a osvědčená předregulace magnetického ventilu.

Princip úspory nákladů: Standardní zařízení BEKOMAT

Program BEKOMAT nabízí se standardními verzemi 12, 13, 14 a 16 pro každý případ použití nejen správné, ale i energeticky úsporné řešení. Integrovaný kapacitní senzor pro odvod kondenzátu přizpůsobený množství šetří zdroje a zvyšuje efektivitu – to je princip fungování odlučovače kondenzátu BEKOMAT.

Zbytečným nákladům a škodám při výrobě stlačeného vzduchu lze efektivně zabránit pouze odvodem kondenzátu podle množství. Proto pracují odvaděče kondenzátu BEKOMAT s kapacitním senzorem. Inteligentní elektronika zabraňuje tlakovým ztrátám a minimalizuje vynaloženou energii. Z tohoto důvodu se elektronicky regulované odvádění kondenzátu amortizuje ve srovnání se zařízeními, která pracují s časově řízenými výpustními ventily, často již během půl roku.

Odvod kondenzátu bez ztráty stlačeného vzduchu

Pokud v plovákovém odvaděči vzniknou netěsnosti, vyplynou z toho vysoké náklady. Ztráty stlačeného vzduchu způsobují i časově řízené magnetické ventily. Během otevření ventilu uniká draze vyrobený stlačený vzduch bez využití do okolního prostředí. Naopak odvaděč kondenzátu s elektronickým úrovňovným řízením zaručuje odvádění kondenzátu bez ztráty stlačeného vzduchu, tedy bez ztráty energie. To šetří nejen energii a náklady, ale také emise CO2.

Robustní a spolehlivé

Ve standardním provedení je to zejména antikorozní hliník, který se stará o spolehlivost a odolnost odvaděče BEKOMAT. Stříbrný lak slouží k ochraně jeho vnější strany. Pro bezolejnaté, často agresivní kondenzáty jsou určeny modely BEKOMAT CO. Jejich kryt je navíc kompletně otryskán skleněnými perlami a chráněn pomocí kvalitního tvrdého eloxu.

Obrázek vpravo: Hliník u standardního provedení, tvrdý elox CO pro bezolejnaté a agresivní kondenzáty.

BEKOMAT 20 | 20 FM pro filtry a odlučovač vody

BEKOMAT 20 FM s integrovaným řízením filtru (zobrazení a kontrola životnosti filtru) sleduje levně životnost připojené filtrační vložky. Je navržen jako robustní odvaděč kondenzátu pro odlučovače vody, filtry a podobné použití a lze jej používat jak v systémech s kompresory mazanými olejem, tak s bezolejovými kompresory. Plastový plášť zařízení BEKOMAT 20 FM je vybaven interní hliníkovou nádobou na kondenzát. Jeho čelní panel je viditelný a obsluhovatelný shora a zepředu.

BEKOMAT se servisním konceptem – rychlý a ekonomický

Inovativní konstrukce řady BEKOMAT 31U, 32U, 33U a 33U CO má velmi snadnou údržbu. Snadná manipulace se sestavami, které jsou montované rychlospojkami, výrazně snižuje časovou náročnost servisu. Přístroje sestávají maximálně ze tří sestav, které jsou spojeny rychlospojkami. Řídicí a senzorová jednotka se instalují jednou, pro potřeby údržby se vyměňuje pouze servisní jednotka (včetně všech dílů podléhajících rychlému opotřebení a tlakových součástek). Odolný odvaděč kondenzátu je vhodný pro kondenzát obsahující olej a bezolejnatý, často agresivní kondenzát.

Pohodlná a snadná údržba

Indikátor servisu vás včas informuje o nadcházející údržbě, resp. o výměně servisní jednotky. Na všechny díly podléhající opotřebení a nesoucí tlak lze dosáhnout rukou. Přitom není nutná ani elektroinstalace ani montáž těsnění a jednotlivých součástí. I instalace se provádí velmi snadno a je časově úsporná: zařízení je nutno připojit jen jednou do elektrické sítě. Odolný plášť je navíc vodotěsný podle IP67. Pomocí úhlového adaptéru usnadňuje BEKOMAT 31U | 32U připojení k systému stlačeného vzduchu. Pokud se u zařízení BEKOMAT 33U odpojí servisní jednotka od přívodu elektrického proudu a sběrné nádoby na kondenzát, zůstane předřazená nádoba vždy v rozvodu stlačeného vzduchu. To ušetří při údržbě čas i náročnost.

Řešení BEKOMAT pro zvláštní požadavky

Díky naší dlouholeté zkušenosti coby specializované firmy na kondenzační techniku jsme vždy dokázali vyvinout řešení pro zvláštní požadavky našich zákazníků, které posléze mohly přejít i do sériové výroby. Implementovali jsme tak pro naše zákazníky v nejrůznějších odvětvích mnoho doplňkových funkcí, které staví na klasických výhodách zařízení BEKOMAT. Ty se osvědčily v nejrůznějších oblastech použití – a našeho jedinečného know-how můžete využívat i vy.

S ventilem chodu naprázdno speciálně pro vysokotlaké, vícestupňové a turbo kompresory

BEKOMAT 03/06/LA/LALP

Pokud by provozní tlak kompresoru klesl pod 1,2 bar (např. u vícestupňových kompresorů ve fázi chodu naprázdno), otevře se další ventil umístěný na nádrži. Kondenzát tak může bez tlaku odtékat. Pokud provozní tlak opět překročí 1,2 bar, ventil chodu naprázdno se zavře a zařízení BEKOMAT pracuje ve své standardní funkci.

Provedení LP je vyvinuto speciálně pro provozní tlak, který může klesnout až na 0,4 bar. Vysokotlaké verze jsou dostupné pro provozní tlak do PN 25, resp. PN 63.

Pro použití ve vakuových systémech

BEKOMAT 03/06 VAC

Odvaděče kondenzátu BEKOMAT VACU jsou speciálně navržené k odvádění kondenzátu a dalších médií z podtlaku a vakuových systémů s provozním tlakem od 0,1 do 1,8 bar (abs). Jsou vhodné i pro technologické procesy probíhající v normální atmosféře. Tento odolný, provozně bezpečný odvaděč kondenzátu byl vyvinutý a zkonstruovaný v provedení s tvrdým eloxem nebo z ušlechtilé oceli, aby mohl splnit vaše specifické požadavky.

Pro použití ve velkých kompresorech

BEKOMAT 08/09

Kompletní plášť těchto odvaděčů kondenzátu BEKOMAT je vyroben z ušlechtilé ocelolitiny a hodí se tak pro použití v agresivních atmosférách i pro odvádění kondenzátů z kompresorů speciálních plynů. Používají se zejména při těžbě ropy, v rafineriích a v petrochemickém průmyslu. Jsou to největší odvaděče kondenzátu s elektronickým úrovňovým řízením na trhu a byly speciálně vyvinuty a zkonstruovány pro tyto požadavky.

I jako varianta ATEX!

S certifikátem prototypu EU pro použití ve výbušných atmosférách. Tyto odvaděče kondenzátu BEKOMAT jsou povoleny pro prostory s nebezpečím výbuchu ll 2G Ex ib llB T4 Gb. Fyzikálně-technický spolkový ústav v Braunschweigu potvrzuje použitelnost pro prostory s nebezpečím výbuchu v prohlášení o shodě BVS 03 ATEX E 214. Poruchy v odtoku kondenzátu se zobrazují a hlásí dále pomocí integrované autokontroly s rozhraním NAMUR. K tomu je nutné externí napájení elektrickým proudem, doporučuje se spínací zesilovač.

Inovace: BEKOMAT i4.0

Naše osvědčené odvaděče kondenzátu BEKOMAT jsou již po desetiletí známé pro svou provozní bezpečnost, dlouhou životnost a snadnou instalaci, stejně jako pro svou efektivitu, hospodárnost a ekologičnost. Nyní jdeme ještě o krok dále a dosavadní funkce doplňujeme výhodami a užitkem z digitálního světa. Nová řada výrobků BEKOMAT i4.0 splňuje očekávání kladená na systémy průmyslového internetu věcí (IIoT): propojitelnost, vzdálené monitorování, flexibilitu a především spolehlivé používání i do budoucna.

Spojení osvědčeného odvodu kondenzátu a digitalizace

Propojení s minimálními nároky na instalaci

Odvaděče kondenzátu BEKOMAT i4.0 jsou individuálně nebo sériově propojeny přes stabilní a v sítích osvědčenou topologii Daisy Chain. Nároky na instalaci jsou tak sníženy na minimum a stejně tak je umožněno bezproblémové pozdější rozšíření systému. Čtyřžílový standardní kabel zajišťuje jak napájení. Energií, tak přenos dat přes rozhraní ModBus RS485 na centrální řídicí jednotku v kontrolních místnostech, na kompresorech nebo sušičkách.  

Jistota při plánování a transparentnost nákladů

Zobrazení výkonových a funkčních dat všech připojených odvaděčů kondenzátu v reálném čase umožňuje jednoduchý a inteligentní management kondenzátu. Hlášení o stavu umožňují např. vyvozovat důležité závěry týkající se celého systému. Díky signálům včasné výstrahy a alarmu lze včas zavést cílená servisní opatření, a to dříve, než dojde k výpadkům, a optimálně plánovat zdroje.

Zde se dozvíte více o novém zařízení BEKOMAT i4.0

Reference

Aplikace v praxi

kondensatableiter

Kondenzační technika pro turbokompresory

Rozvodné potrubí stlačeného vzduchu v duisburském závodě společnosti ThyssenKrupp Steel Europe AG má délku více než deset kilometrů. Tomu odpovídá i objem stlačeného vzduchu. Turbokompresory potřebují pro množství vznikajícího kondenzátu speciální odvaděče kondenzátu BEKOMAT.

ölfrei

Povrchové čištění u společnosti HELLA KGaA Hueck & Co.

Pro implementaci choulostivých konstrukčních skupin je u společnosti HELLA KGaA Hueck & Co. velmi důležité povrchové čištění. Zařízení BEKOKAT upraví stlačený vzduch do bezolejové podoby, a ten se pak použije jako procesní vzduch pro vyfukování nečistot a prachu.

filter

Bez oleje a choroboplodných zárodků pro léčiva

Ve farmaceutickém průmyslu je stlačený vzduch bez oleje a choroboplodných zárodků velmi důležitý. Společnost Nycomed používá filtr stlačeného vzduchu CLEARPOINT a zařízení BEKOKAT. Stlačený vzduch funguje jako procesní vzduch při čištění obalů a jako ovládací vzduch při ovládání ventilů.

Ke stažení

Ke stažení BEKOMAT

Kondenzační technika | BEKOMAT ® 12 | 13 | 14 | 16
Prospekt
493 KB
Kondenzační technika | BEKOMAT ® 20 | 20 FM
Prospekt
438 KB
Kondenzační technika | BEKOMAT ® 31U | 32U | 33U | 33U CO
Prospekt
369 KB
Kondenzační technika | BEKOMAT Speciální řešení
Prospekt
804 KB
Návod k instalaci a provozu BEKOMAT 31U Service Unit
Návod
385 KB
Návod k instalaci a provozu BEKOMAT 31U
Návod
892 KB
Návod k instalaci a provozu BEKOMAT 32U Service Unit
Návod
394 KB
Návod k instalaci a provozu BEKOMAT 32U
Návod
982 KB
Návod k instalaci a provozu BEKOMAT 33U Service Unit
Návod
558 KB
Návod k instalaci a provozu BEKOMAT 33U
Návod
1 MB