This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina
Jistota i do budoucna

Spojení osvědčeného odvodu kondenzátu a digitalizace

Digitalizovaná procesní bezpečnost

Naše osvědčené odvaděče kondenzátu BEKOMAT jsou již po desetiletí známé pro svou spolehlivost, dlouhou životnost a snadnou instalaci,výrobků. Stejně jako pro svou efektivitu, hospodárnost a ekologičnost. Nyní jdeme ještě o krok dále a dosavadní funkce doplňujeme výhodami z digitálního světa. Nová řada výrobků BEKOMAT i4.0 splňuje očekávání kladená na systémy průmyslového internetu věcí (IIoT): propojitelnost, vzdálené monitorování, flexibilitu a především spolehlivé používání i do budoucna.

Důležité informace, např. ohledně aktuálního statusu nebo doby zbývající do příštího servisu lze pohodlně přenášet na centrální řídicí stanoviště. To zvyšuje procesní bezpečnost a umožňuje individuálnější plánování údržby.

Inovace

Vysoká míra inovací

Propojitelný BEKOMAT i4.0 nabízí více než jen základní monitorování. V reálném čase tak přes standardizované rozhraní získáte precizní údaje pro přesné vyhodnocení nebo např. alarmová hlášení. Budete tak spolehlivě vybaveni pro propojenou výrobu do budoucna.

Big Data a preventivní údržba

Díky přenosu dat přímo na kontrolní stanoviště nebo vlastní monitorovací systém zákazníka lze rychleji identifikovat kritické provozní stavy a správně reagovat. Tato transparentnost vám umožní zvýšit efektivitu a zabezpečit systém proti výpadkům.

 • vylepšený tok dat

 • neustálý přístup k důležitým datům o statusu

 • zachování spolehlivého systému stlačeného vzduchu

Předvídavá údržba a procesní bezpečnost

Údržba
Icon Maintenance

Včasná reakce

Vizualizované monitorování v reálném čase přes status zařízení nabízí zdokonalenou komunikaci s vylepšeným tokem dat. Data si lze zobrazit kdykoli, a včas tak reagovat na poruchy a zachovat spolehlivost systému stlačeného vzduchu.

 • Počitadlo provozních hodin ve vteřinách
  je nutné pro výpočet Time-to-Service

 • Počitadlo spínacích cyklů
  je nutné pro výpočet životnosti a Time-to-Service

 • Doba zbývající do servisu
  zobrazuje dobu do příští údržby na základě času.

 • Zbývající spínací cykly
  zobrazuje příští údržbu na základě počítání aktivace ventilů. Odpočítávání ze 100 % dolů na 0 %

Analýza chyb
Monitoring Symbol

Monitorování v reálném čase

Monitorování statusu zařízení v reálném čase umožňuje včasnou reakci na poruchy, a tím zachování spolehlivosti systému stlačeného vzduchu. Díky signálům včasné výstrahy a alarmu lze nyní lépe plánovat zásahy a cíleně využívat zdroje.

 • Různé chybové signály (chybové praporky)
  různé praporky hlásí chybové stavy, např. pokud zařízení nebylo seřízeno, vyskytla se závada na hardwaru nebo byl vyvolán alarm

 • Napájení elektroniky napětím
  Servis může kontrolovat podpětí/přepětí

 • Teplota CPU
  Servis může kontrolovat příliš nízkou nebo příliš vysokou teplotu

Provozní bezpečnost

Monitorování statusu

Informace o statusu zařízení v reálném čase zlepšují vaši provozní bezpečnost.

 • Status ERROR-LED
  Pro vizualizaci procesu a protokolování

 • Status testovacího tlačítka a testovacího vstupu
  Pro vizualizaci procesu a protokolování

 • Status POWER-LED
  Pro vizualizaci procesu a protokolování

Propojení s minimálními nároky na instalaci

Odvaděče kondenzátu BEKOMAT i4.0 jsou individuálně nebo sériově propojeny přes stabilní a v sítích osvědčenou topologii Daisy Chain. Nároky na instalaci jsou tak sníženy na minimum a stejně tak je umožněno bezproblémové pozdější rozšíření systému. Čtyřžílový standardní kabel zajišťuje jak napájení. Energií, tak přenos dat přes rozhraní ModBus RS485 na centrální řídicí jednotku v kontrolních místnostech, na kompresorech nebo sušičkách.

Komunikace se spolehlivostí do budoucna

Nové odvaděče kondenzátu BEKOMAT i4.0 potřebují k napájení napětím i k přenosu dat jen jeden kabel. Rozhraní RS485 umožňuje začlenění do sítí.
Přes toto rozhraní lze předávat data o stavu odvaděčů kondenzátu BEKOMAT i4.0 k příslušným kompresorům, filtrům a sušičkám i do centrálních kontrolních místností.

Jistota při plánování a transparentnost nákladů

Zobrazení výkonových a funkčních dat všech připojených odvaděčů kondenzátu v reálném čase umožňuje jednoduchý a inteligentní management kondenzátu. Hlášení o statusu umožňují např. vyvozovat důležité závěry týkající se celého systému. Díky signálům včasné výstrahy a alarmu lze včas zavést cílená servisní opatření, a to dříve, než dojde k výpadkům. Lze tak optimálně plánovat zdroje.

 • údaje o stavu zařízení v reálném čase

 • signály včasné výstrahy a alarmu pro včasné plánování a reakci.

 • denní, týdenní nebo měsíční analýzy

 • monitorování s maximální transparentností plánování a nákladů

 • snížení chybných rozhodnutí

Nyní ušetříte nejen kvůli tomu, že BEKOMAT pracuje beze ztrát stlačeného vzduchu. Rovněž lze zabránit zbytečným servisním výjezdům a výpadkům.

Co by bylo, kdyby...?

Scénáře

Co by bylo, kdyby mohl odvaděč kondenzátu přímo komunikovat s dalšími systémy vašeho zařízení stlačeného vzduchu? Na základě několika scénářů vám nyní ukážeme, že s novým odvaděčem BEKOMAT i4.0 se může tato představa stát skutečností. Toto zařízení hlásí všechny potřebné parametry, a je tak nejen velmi kvalitním odvaděčem kondenzátu, ale také vaším dalším zdrojem informací a opravdovým „hlídačem“ kondenzátu. Kromě toho pomáhá s rychlou a efektivní organizací servisu.

BEKOMAT i4.0 komunikuje s...
... centrálním kontrolním stanovištěm
Monitoring

Co by bylo, kdyby odvaděč kondenzátu nejen odváděl kondenzát z určitých komponent, ale také předával v reálném čase data o statusu a aktivitách na centrální kontrolní stanoviště?

Může pak např. hlásit, jak často během určitého časového intervalu odváděl kondenzát a sloužit tak jako doplňující zdroj informací s důležitými poznatky o stavu celého zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu.

Na kontrolním stanovišti lze založit nadefinované hodnoty alarmu, na základě kterých (ve spojení s dalšími zařízeními/senzory) lze vydávat určité jednoznačné výstrahy s pokyny nebo zavádět přímá opatření. Pokud je integrován ukazatel Time-to-Service pro BEKOMAT i4.0, lze pohodlně z centrály naplánovat příští servis.

Všechna hlášení, která hlásí BEKOMAT i4.0 i další zařízení, lze také elektronicky zdokumentovat. Pomůže to např. v případě poruchy nebo pozdější reklamace s přesnější analýzou toho, kdy a kde došlo k výskytu problému a jak tomu bude možné napříště zabránit. Definice pro výstražná hlášení lze stanovit přes vlastní správu kmenových dat.

... oddělením údržby a oprav
service

Co by bylo, kdyby odvaděč kondenzátu nejen spolehlivě odváděl kondenzát, ale také automaticky hlásil kolegům z údržby, že se nutno provést údržbu?

Údržba pak může přistoupit k cíleným servisním opatřením a např. nechat provést najednou údržbu několika komponent ve stejný den. Nebo kdyby se odvaděč kondenzátu přihlásil dříve, než dojde ke vzniku poruchy? Díky Predictive Maintenance lze zajistit včasnou identifikaci a odstranění možných poruch a chyb a zabránit hrozícím výpadkům a škodám dříve, než k nim dojde.

A co by bylo, kdyby údržbář neměl čas nebo možnost pravidelně kontrolovat na místě všechna vedení stlačeného vzduchu a odvaděč kondenzátu, ale namísto toho by se jednoduše mohl na svém kontrolním stanovišti podívat, zda komponenty zařízení hlásí bezporuchový provoz? Díky Condition Monitoring, tedy pravidelnému zaznamenávání a zobrazování stavu stroje a zařízení, lze minimalizovat časovou náročnost a uspořený čas využít k produktivnějším činnostem, což opět ušetří náklady.

Díky inteligentnímu managementu náhradních dílů a údržby na základě doby údržby a uložené dostupnosti lze včas odesílat objednávky.

... záznamovým zařízením
METPOINT BDL compact

Co by bylo, kdyby odvaděč kondenzátu nejen odváděl kondenzát, ale také posílal data na centrální záznamové zařízení?

Tímto způsobem lze zobrazovat data všech odvaděčů kondenzátu na jednom místě a zpětné hlášení, tedy např. jak často jednotlivé odvaděče v určitém časovém intervalu odváděly kondenzát, může sloužit jako doplňující důležitá informace o stavu celého zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu. 

Z četnosti odvádění lze snadno vyvozovat obsah vlhkosti ve stlačeném vzduchu, podle toho, ze kterých komponent se kondenzát odvádí. Spolu s připojenou měřicí technikou tak lze ovládat a monitorovat stav zařízení a centrálně zobrazovat chybová hlášení a pokyny pro údržbu.

Přes dodávaná kmenová data odvaděče BEKOMAT i4.0 může být připojený model identifikován přímo na záznamovém zařízení a lze včas objednat potřebné servisní díly. Díky zobrazení Time-to-Service pro BEKOMAT i4.0 lze přes záznamové zařízení identifikovat a včas naplánovat příští servis.

Který BEKOMAT i4.0 se k vám hodí?

Zde naleznete různé modely odvaděče BEKOMAT i4.0, seřazené podle výkonu kompresoru zleva doprava.

Další informace a technické údaje zjistíte, když jednoduše kliknete na „Technické údaje“.

BEKOMAT 32U

BEKOMAT 32iU

max. výkon kompresoru : 5 m³/min

BEKOMAT 12

BEKOMAT 12i

max. výkon kompresoru : 6.5 m³/min

BEKOMAT 33U

BEKOMAT 33iU

max. výkon kompresoru : 10 m³/min

BEKOMAT 13

BEKOMAT 13i

max. výkon kompresoru : 30 m³/min

BEKOMAT 14

BEKOMAT 14i

max. výkon kompresoru : 130 m³/min

BEKOMAT 16

BEKOMAT 16i

max. výkon kompresoru : 1400 m³/min

Ke stažení

Condensate technology | BEKOMAT i4.0
Brochure
3 MB
Návod
Návod
9 MB
Návod
10 MB
Návod
11 MB
Návod
13 MB
BEKOMAT 32iU
Návod
5 MB
BEKOMAT 33iU
Návod
6 MB