This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Technologia pomiarowa zapewniająca jakość i bezpieczeństwo sprężonego powietrza

Jakość nie jest dziełem przypadku, a efektem kontrolowanych procesów. Znając wszystkie ważne wielkości wpływające na sprężone powietrze, można zachować pełną kontrolę w zakresie zarządzania jakością i energią. Technika pomiarowa BEKO TECHNOLOGIES obejmuje grupę przyrządów dostarczających dane do monitorowania i oceny najważniejszych parametrów pracy sieci. Dzięki temu można inteligentnie sterować procesami, trwale zapewnić jakość produktów i za każdym razem podejmować trafne pod względem ekonomicznym decyzje.

Nasza oferta obejmuje:

Szczegóły oferty dostępne poniżej.

Wizualizacja i rejestracja danych

Jakość można zobaczyć zapisując jej parametry. Rejestratory danych serii METPOINT BDL przekształcają dane procesowe na przejrzyste statystyki i grafiki. W ten sposób zmierzone wartości można łatwo odtworzyć w czasie rzeczywistym, a w razie potrzeby natychmiast podjąć niezbędne działania. A wszystko to w dowolnym miejscu, w wybranym czasie – dzięki pełnej możliwości podłączenia do sieci w celu przesyłania danych w dowolny zakątek świata niezależnie od systemu

Dowiedz się więcej...

Czujniki do precyzyjnego pomiaru wszystkich parametrów sprężonego powietrza

Wilgotność resztkowa, ciśnienie, strumień przepływu, nieszczelności: cztery ważne regulatory wpływające na opłacalność produkcji. Czujniki BEKO TECHNOLOGIES zapewniają precyzyjny pomiar wszystkich istotnych parametrów w krytycznych punktach sterowania sprężonym powietrzem – podstawa przy podejmowaniu decyzji związanych z oszczędzaniem energii i redukcją kosztów. W ten sposób można uniknąć ewentualnych zakłóceń pracy, zapobiec stratom drogiego sprężonego powietrza, jednoznacznie przypisać koszty do poszczególnych procesów produkcji i w miarę ekonomicznie parametryzować oraz optymalizować komponenty posiadanych urządzeń produkcyjnych.

Dowiedz się więcej...

Precyzyjna ocena jakości sprężonego powietrza dzięki monitorowaniu

Urządzenie METPOINT OCV kontroluje przepływające sprężone powietrze aż do zakresu jednej tysięcznej mg/m³ pod kątem zawartości oleju resztkowego, pomagając w ten sposób w analizie jakości sprężonego powietrza i sterowaniu jakością. Urządzenie METPOINT MCA to mobilna jednostka do pomiaru i kontroli jakości sprężonego powietrza.

Dowiedz się więcej...

Zastosowania z technologią pomiarową

Saubere Luft in der Nahrungsmittelverarbeitung

Czyste powietrze w przetwórstwie żywności

Chcąc sprostać skrajnie wysokim wymaganiom dotyczącym sprężonego powietrza w branży spożywczej, firma Nölke z Versmold stosuje nasze urządzenie METPOINT OCV do monitorowania sprężonego powietrza...

METPOINT OCV bei Pfizer

Duży plus w kontekście bezpieczeństwa procesów w przemyśle farmaceutycznym

Firma Pfizer z Freiburga wykorzystuje sprężone powietrze jako powietrze procesowe i powietrze do oddychania. Sprężone powietrze wchodzi w bezpośredni kontakt z wyrobem końcowym i jest wykorzystywane do przez pracowników w działach specjalnych do oddychania...