This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina
Rozwiązanie ukierunkowane na przyszłość

Połączenie niezawodnego odprowadzania kondensatu z cyfryzacją

Zwiększenie niezawodności procesów technologicznych przez cyfrowe rozwiązania

Spusty kondensatu BEKOMAT są znane od kilkudziesięciu lat dzięki ich niezawodności, trwałości i łatwej instalacji. Poza tym są one ekonomiczne w działaniu oraz przyjazne dla środowiska. Teraz robimy kolejny krok do przodu i wzbogacamy dotychczasową funkcjonalność o zalety i korzyści cyfrowego świata. Nowe spusty BEKOMAT i4.0 spełniają wszelkie oczekiwania stawiane systemom obsługującym funkcję IIoT (Industrial Internet of Things): możliwość podłączenia do sieci zakładowej i praca w systemie sterownia i kontroli, zdalne monitorowanie, wielostronność w zastosowaniu, ale przede wszystkim jest to rozwiązanie ukierunkowane na przyszłość.

Wszystkie ważne informacje, np. aktualny stan i tryb pracy spustu lub czas pozostały do przeprowadzenia następnego serwisu, można wygodnie przesłać do centralnej sterowni. Dzięki temu zwiększa się niezawodność procesów produkcyjnych, a terminy kolejnych przeglądów można zaplanować w jeszcze bardziej zindywidualizowany sposób.

Innowacyjność

Wysoki poziom innowacyjności

Spust BEKOMAT i4.0 jest kompatybilny z systemami sterowania i kontroli i oprócz podstawowego monitoringu rejestruje również precyzyjnie dane pozwalające na dokładną ocenę jego stanu pracy lub np. dostarcza komunikaty alarmowe w czasie rzeczywistym za pośrednictwem znormalizowanego interfejsu, co pozwala na odpowiednie przygotowanie przyszłościowych rozwiązań dla produkcji połączonej do zakładowej sieci monitoringu i przesyłu danych.

Big Data i konserwacja prewencyjna

Dzięki możliwości przesyłania danych bezpośrednio do centralnej sterowni lub do systemu monitorowania zainstalowanego u danego użytkownika można szybciej wykrywać krytyczne warunki pracy i odpowiednio na nie reagować, co zwiększa efektywność działań i zapewnia niezawodność systemów technologicznych.

 • udoskonalony przepływ danych

 • stały dostęp do ważnych danych o stanie systemu

 • utrzymanie niezawodnego systemu sprężonego powietrza

Konserwacja prewencyjna i niezawodność procesów

Konserwacja
Icon Maintenance

Szybka reakcja

Wizualizowany monitoring stanu spustu w czasie rzeczywistym zapewnia zaawansowaną komunikację z systemem nadrzędnym i udoskonalonym przepływem danych. Dane rejestrowane przez spust są dostępne w dowolnym momencie, co pozwala na szybką reakcję np. w razie awarii i utrzymanie niezawodnego systemu sprężonego powietrza.

 • licznik godzin pracy,
  wymagany do obliczenia czasu pozostałego do następnego serwisu

 • licznik cykli przełączania,
  wymagany do obliczania żywotności i terminu następnego przeglądu

 • pozostały czas do terminu następnego przeglądu,
  pokazuje czas pozostały do następnej konserwacji.

 • pozostałe cykle przełączania,
  wskazuje termin następnego przeglądu na podstawie liczby przełączań zaworu. Odlicza malejąco od 100% do 0%

Analiza błędów
Monitoring Symbol

Monitoring w czasie rzeczywistym

Monitorowanie stanu systemu w czasie rzeczywistym umożliwia szybką reakcję na usterki, a tym samym na zapewnienie niezawodnego systemu sprężonego powietrza. Dzięki sygnałom wczesnego ostrzegania i alarmom można teraz łatwiej planować przebieg procesów i wykorzystywać zasoby osobowo-czasowe w bardziej racjonalny sposób.

 • różne sygnały błędów (flagi błędów),
  różne flagi informują o rodzaju błędu, np. gdy urządzenie nie zostało odpowiednio wyregulowane, spust jest uszkodzony lub został aktywowany alarm

 • napięcie zasilania elektroniki,
  możliwość sprawdzenia pod względem zbyt niskiego lub zbyt wysokiego napięcia

 • temperatura CPU,
  możliwość sprawdzenia pod względem za niskiej lub za wysokiej temperatury

Pewność eksploatacji

Monitoring stanu i trybu pracy

Informacje o staniu pracy spustu w czasie rzeczywistym zwiększają bezpieczeństwo eksploatacji.

 • Dioda LED statusu ERROR
  do wizualizacji procesu i protokołowania

 • Status przycisku TEST i wejścia TEST
  do wizualizacji procesu i protokołowania

 • Dioda LED statusu POWER
  do wizualizacji procesu i protokołowania

Podłączenie do sieci zakładowej/systemu sterowania i kontroli przy minimalnych kosztach montażu

Spusty kondensatu BEKOMAT i4.0 są podłączane pojedynczo lub w grupach za pośrednictwem stabilnej topologii Daisy Chain, co pozwala na zminimalizowanie kosztów instalacji i umożliwia późniejszą łatwą rozbudowę systemu. Spust jest wyposażony standardowo w czterożyłowy kabel, który służy zarówno do doprowadzania napięcia jak i do transmisji danych przez interfejsy ModBus RS485, np. do centralnej jednostki sterującej zainstalowanej w pomieszczeniach kontrolnych,  sprężarkach lub osuszaczach.  

Rozwiązanie przyszłościowe w zakresie przepływu danych pomiędzy urządzeniami

Nowe spusty kondensatu BEKOMAT i4.0 wyposażone są tylko w jeden kabel, który służy jednocześnie do doprowadzania napięcia zasilania jak również do przesyłania danych. Interfejs RS485 umożliwia łatwą integrację spustu w sieci zakładowej/systemie sterowania i kontroli.

Za pośrednictwem RS485 można przesyłać dane o stanie spustów BEKOMAT i4.0 do zainstalowanych sprężarek, filtrów, osuszaczy oraz do centralnych pomieszczeń kontrolnych.

Optymalne planowanie na podstawie przejrzystych kosztów

Wizualizacja danych nt. wydajności i prawidłowego działania wszystkich podłączonych spustów kondensatu w czasie rzeczywistym umożliwia proste i inteligentne zarządzanie kondensatem. Na przykład komunikaty o stanie i trybie działania spustu umożliwiają wyciągnięcie ważnych wniosków na temat całego systemu. Dzięki sygnałom wczesnego ostrzegania i alarmom działania serwisowe mogą być zainicjowane jeszcze zanim dojdzie do ewentualnych awarii. W ten sposób można termin i czas trwania prac serwisowych optymalnie zaplanować.

 • informacje w czasie rzeczywistym o stanie spustu

 • sygnały wczesnego ostrzegania i alarmy pozwalają na szybką reakcję i odpowiednie planowanie działań

 • analizy danych: dzienne, tygodniowe lub miesięczne

 • monitoring działań z optymalnym planowaniem i przejrzystością kosztów

 • ograniczenie błędnych decyzji

Teraz oszczędzasz nie tylko dlatego, że BEKOMAT działa bez strat sprężonego powietrza. Można również uniknąć niepotrzebnych wizyt serwisowych i przestojów.

Co by było, gdyby?

Scenariusze pracy

Co by było, gdyby spust kondensatu mógł komunikować się bezpośrednio z innymi systemami układu sprężonego powietrza? Tutaj przedstawiamy kilka scenariuszy, w jaki sposób może się to urzeczywistnić dzięki nowemu BEKOMAT i4.0, który monitorując i raportując wszystkie niezbędne parametry stanu pracy jest także dodatkowym źródłem informacji i dokładnym czujnikiem kondensatu. A przez to pomaga też szybko i sprawnie zorganizować przeprowadzenie wymaganych prac serwisowych.

BEKOMAT i4.0 komunikuje się z...
Centralne sterownie
Monitoring

Co by było, gdyby spust kondensatu nie tylko odprowadzał kondensat z określonych komponentów, ale również przesyłał w czasie rzeczywistym informacje o stanie i trybie pracy do centralnej sterowni?

Wówczas może np. sygnalizować, jak często odprowadzał kondensat w określonym okresie, a tym samym byłby dodatkowym źródłem informacji z ważną wiedzą na temat stanu całego systemu uzdatniania sprężonego powietrza.

Zdefiniowane wartości alarmowe mogą być przechowywane w centralnej sterowni, z której (w połączeniu z innymi urządzeniami/czujnikami) mogą być wysyłane jednoznaczne ostrzeżenia z instrukcjami działania lub mogą być inicjowane bezpośrednie działania. Jeśli BEKOMAT i4.0 posiada zintegrowane wskazywanie czasu pozostałego do kolejnego przeglądu, następną datę serwisu można wygodnie zaplanować bezpośrednio z centrali sterowni.

Wszystkie komunikaty zgłaszane przez BEKOMAT i4.0 i inne urządzenia mogą być również dokumentowane elektronicznie. Na przykład w przypadku usterki lub późniejszej reklamacji funkcja ta pomaga w znacznie dokładniejszym przeanalizowaniu, kiedy i gdzie wystąpił problem oraz jak można go uniknąć w przyszłości. Definicje komunikatów ostrzegawczych można określić za pomocą własnego systemu zarządzania danymi podstawowymi.

Naprawy
service

Co by było, gdyby spust kondensatu nie tylko niezawodnie odprowadzał kondensat, ale także automatycznie powiadamiał pracowników działu serwisu/utrzymania ruchu, kiedy należy przeprowadzić przeglądy/konserwację?

Dzięki temu dział utrzymania ruchu może wprowadzać ukierunkowane działania serwisowe i na przykład zlecić wspólne przeprowadzenie prac serwisowych kilku elementów całego systemu tego samego dnia. Albo gdyby spust kondensatu „zgłaszał się”, zanim wystąpi usterka? Predictive maintenance (serwis prewencyjny) umożliwia wczesne wykrywanie i usuwanie potencjalnych usterek, błędów i prawdopodobnych awarii i uszkodzeń, zanim one wystąpią.

A co by było, gdyby pracownik utrzymania ruchu nie miał czasu lub możliwości, by regularnie sprawdzać wszystkie przewody sprężonego powietrza i spusty kondensatu na miejscu, ale mógłby po prostu sprawdzać, czy elementy systemu działają bezproblemowo, nie opuszczając sterowni? Condition Monitoring, czyli regularne sprawdzane i wizualizacja stanów maszyn i urządzeń, umożliwia minimalizację czasu przeznaczonego na serwis oraz wykorzystanie zaoszczędzonego czasu na inne prace i zadania, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów.

Inteligentne zarządzanie częściami zamiennymi i przygotowaniem działań serwisowych na podstawie odpowiednio wcześniej znanego terminu przeglądu umożliwia terminowe uruchamianie zamówień i zlecanie serwisu.

Rejestrator danych
METPOINT BDL compact

Co by było, gdyby spust kondensatu nie tylko odprowadzał kondensat, ale mógł również dostarczać dane do centralnego rejestru danych?

Dane wszystkich spustów kondensatu mogą być wizualizowane w jednym miejscu, a komunikaty zwrotne, np. jak często poszczególne spusty odprowadzały kondensat w określonym czasie, mogą służyć jako dodatkowa ważna informacja o stanie całego układu uzdatniania sprężonego powietrza. 

Częstotliwość odprowadzania kondensatu pozwala na łatwe wyciągnięcie wniosków na temat wilgoci zawartej w sprężonym powietrzu, w zależności od elementów (np. sprężarki, filtry, osuszacze), z których odprowadzany jest kondensat. Wraz z podłączoną techniką pomiarową można sterować systemem i monitorować jego stan, a komunikaty o błędach i instrukcje dotyczące konserwacji mogą być wyświetlane centralnie.

Za pomocą dostarczanych danych przez BEKOMAT i4.0 można zidentyfikować bezpośrednio w rejestratorze danych jaki typ spustu jest zainstalowany i w porę zamówić niezbędne części zamienne. Dzięki wyświetlaniu czasu pozostałego do kolejnego serwisu/przeglądu spustu BEKOMAT i4.0 można sprawdzić bezpośrednio w rejestratorze danych kolejny termin następnego serwisu i z odpowiednim wyprzedzeniem go zaplanować.

Który BEKOMAT i4.0 będzie odpowiedni dla danego zastosowania?

Tutaj podane są różne modele BEKOMAT i4.0, uporządkowane rosnąco od lewej do prawej strony według wydajności sprężarki.

Aby uzyskać więcej informacji oraz dane techniczne, wystarczy kliknąć na „Dane techniczne”.

BEKOMAT 32U

BEKOMAT 32iU

Maks. wydajność sprężarki: 5 m³/min

BEKOMAT 12

BEKOMAT 12i

Maks. wydajność sprężarki: 6.5 m³/min

BEKOMAT 33U

BEKOMAT 33iU

Maks. wydajność sprężarki: 10 m³/min

BEKOMAT 13

BEKOMAT 13i

Maks. wydajność sprężarki: 30 m³/min

BEKOMAT 14

BEKOMAT 14i

Maks. wydajność sprężarki: 130 m³/min

BEKOMAT 16

BEKOMAT 16i

Maks. wydajność sprężarki: 1400 m³/min

Pobierz

Condensate technology | BEKOMAT i4.0
Brochure
3 MB