Odprowadzanie kondensatu za pomocą spustu BEKOMAT®

Na prawie wszystkich etapach procesu uzdatniania sprężonego powietrza powstaje kondensat. Z reguły zawiera on olej, zabrudzony jest cząstkami zanieczyszczeń i rozprzestrzenia się w całym systemie sprężonego powietrza. Nasze zadanie polega na znalezieniu rozwiązań pozwalających na usunięcie kondensatu ze sprężonego powietrza i uzyskanie optymalnej jakości dla danego zastosowania: a to wszystko możliwe jest dzięki rozwiązaniu BEKOMAT. Pierwszy spust kondensatu o elektroniczne regulowanym poziomie stał się w ostatnim czasie synonimem efektywnego odprowadzania kondensatu. Dostosowany do ilości, z inteligentnym systemem elektronicznym zapobiegającym stratom sprężonego powietrza minimalizuje zużycie energii i koszty. Takie zalety potwierdza także praktyka: znani na świecie producenci sprężarek stawiają na spust BEKOMAT, gdy zależy im na bezpiecznym i ekonomicznym odprowadzaniu kondensatu.

Wymagania stawiane w zakresie odprowadzania kondensatu są tak indywidualne, jak zastosowanie uzdatnionego sprężonego powietrza. Naszym celem samym w sobie jest zaoferowanie Państwu optymalnego rozwiązania, specjalnie dostosowanego do danego przypadku zastosowania, którego realizacja jest możliwe dzięki naszemu obszernemu programowi drenów kondensatu, dostosowanych praktycznie do każdej wydajności i rodzaju sprężania, każdego ciśnienia systemowego, do wszystkich warunków eksploatacyjnych – a nawet do obszarów specjalnych.

Dreny kondensatu spełniające indywidualne wymagania dotyczące sprężonego powietrza

BEKOMAT ® urządzenia standardowe

Wachlarz naszych produktów jest tak szeroki, że znajdzie się w nim optymalne urządzenie dla dowolnej wydajności sprężarki i rodzaju sprężania, dowolnego ciśnienia systemowego i każdych warunków eksploatacji.

Dowiedz się więcej...
BEKOMAT® z koncepcją serwisowania

Innowacyjna konstrukcja serii BEKOMAT 31U, 32U, 33U i 33U CO jest szczególnie łatwa w konserwacji.

Dowiedz się więcej...
BEKOMAT® urządzenia specjalne

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jako specjalista w zakresie techniki kondensatu przez cały czas projektujemy rozwiązania spełniające szczególne wymagania...

Dowiedz się więcej...

Zasada działania BEKOMAT®

Urządzenie BEKOMAT odprowadza powstający kondensat bez strat w systemie sprężonego powietrza i przyczynia się do zredukowania kosztów energii i emisji CO2. Jest to możliwe dzięki zintegrowanemu czujnikowi pojemnościowemu, inteligentnemu systemowi elektronicznemu, który steruje odprowadzaniem kondensatu zależnie od jego ilości oraz sprawdzonemu elektromagnetycznemu zaworowi pilotującemu.

Oszczędność w zakresie kosztów: BEKOMAT ® urządzenia standardowe

Program produktów BEKOMAT dzięki urządzeniom standardowym 12, 13, 14 i 16 oferuje nie tylko to właściwe, ale i najbardziej energooszczędne rozwiązanie dla niemal każdego zastosowania. Zintegrowany czujnik pojemnościowy odpowiedzialny za odprowadzanie kondensatu zależne do ilości przyczynia się do zaoszczędzenia zasobów naturalnych i wpływa na efektywność – taka jest zasada stosowania drenu BEKOMAT.

Zbędnych kosztów i szkód na etapie wytwarzania sprężonego powietrza można skutecznie uniknąć jedynie dzięki odprowadzaniu kondensatu zależnemu do ilości. Dlatego dreny kondensatu BEKOMAT korzystają z czujnika pojemnościowego. Inteligentne układy elektroniczne zapobiegają stratom sprężonego ciśnienia i do minimum ograniczają wydatek energii. Z tego względu elektronicznie regulowane urządzenie do odprowadzania kondensatu w porównaniu z urządzeniami z zaworami spustowymi sterowanymi czasowo często amortyzuje się już w ciągu półrocza.

Odprowadzanie kondensatu bez strat sprężonego powietrza

Jeśli dren pływakowy jest nieszczelny, wskutek przecieków rosną koszty. Również zawory elektromagnetyczne sterowane czasowo przyczyniają się do powstawania strat sprężonego powietrza. W czasie otwarcia zaworu drogie sprężone powietrze uchodzi do otoczenia. Inaczej jest w przypadku spustu kondensatu z elektroniczną regulacją poziomu, który gwarantuje odprowadzanie kondensatu bez strat sprężonego powietrza, a więc bez strat energii. Oznacza to nie tylko oszczędność energii i mniejsze koszty, lecz również niższy poziom emisji CO2.

Wytrzymałość i niezawodność

Standardowe modele wykonane są z odpornego na korozję aluminium, co zapewnia niezawodność i wytrzymałość urządzenia BEKOMAT. Srebrna warstwa lakieru zabezpiecza urządzenie od strony zewnętrznej. Do bezolejowych lub agresywnych kondensatów przewidziano modele BEKOMAT CO. Ich obudowa poddana jest dodatkowo obróbce strumieniowo-ściernej mikrokulkami szklanymi i zabezpieczona wysokiej jakości uszlachetnieniem HART-COAT.

Zdjęcie z prawej strony: aluminium w modelu standardowym, HART-COAT CO do bezolejowych i agresywnych kondensatów.

BEKOMAT® 20 | 20FM do filtrów i wodooddzielaczy

Dren BEKOMAT 20 FM ze zintegrowanym systemem zarządzania filtrem (wskaźnik stanu i kontrola filtra) ekonomicznie monitoruje okres eksploatacji podłączonego elementu filtracyjnego. Jest to trwały dren kondensatu przeznaczony do wodooddzielaczy, filtrów lub podobnych zastosowań, który może być stosowany w instalacjach ze sprężarkami smarowanymi olejem lub bezolejowymi. Obudowa z tworzywa sztucznego drenu BEKOMAT 20 FM jest wyposażona w wewnętrzny aluminiowy zbiornik kondensatu. Jej panel przedni widoczny jest i obsługiwany z przodu od góry.

Zalety drenu standardowego BEKOMAT®

Dane techniczne drenu standardowego BEKOMAT®

  BEKOMAT 12 BEKOMAT 13 BEKOMAT 14 BEKOMAT 16
maks. wydajność sprężarki 6,5 m³/min 30 m³/min 130 m³/min 1400 m³/min
maks. wydajność osuszacza ziębniczego 13 m³/min 60 m³/min 260 m³/min 2800 m³/min
maks. wydajność filtra * 65 m³/min 300 m³/min 1300 m³/min  

* Pozostałe dane techniczne można znaleźć w informacjach produktowych w obszarze pobierania...

Odpowiedni pakiet części ulegających szybkiemu zużyciu

Tak jak wszystkie inne zaawansowane urządzenia również BEKOMAT należy poddawać okresowej konserwacji. Do takich prac oferujemy odpowiedni pakiet części. Naturalnie można się również skontaktować w naszymi serwisantami. Oprócz tego oferujemy także możliwość dokonania oceny całego systemu uzdatniania sprężonego powietrza i w razie konieczności wdrożenia rozwiązań optymalizujących pracę instalacji.

Kontakt z serwisem...

BEKOMAT 12 12CO 13 13CO 13 CO PN 24/40/50 14 14CO 14CO PN 25 16CO
Wearing parts set 2000049 2000748 2000067 2000067 2000366 2000731 2000731 2002556 2000087

BEKOMAT® szybkie i ekonomiczne serwisowanie

Innowacyjna konstrukcja serii BEKOMAT 31U, 32U, 33U i 33U CO jest szczególnie łatwa w konserwacji. Niekłopotliwe obchodzenie się z podzespołami połączonymi szybkozłączkami znacznie przyspiesza serwisowanie. Urządzenia zbudowane są z maksymalnie trzech grup konstrukcyjnych, które łączone są poprzez szybkozłączki. Jednostkę sterującą i czujnikową instaluje się jednokrotnie, podczas konserwacji wymienia się jedynie jednostkę serwisową (w tym wszystkie części zużywające się i ciśnieniowe). Ten wytrzymały dren kondensatu przeznaczony jest dla zaolejonego i niezaolejonego, również agresywnego kondensatu.

Komfortowa i prosta konserwacja

Wskaźnik serwisowania odpowiednio wcześniej informuje o wymaganej konserwacji bądź wymianie jednostki serwisowej. Wszystkie części zużywające się i wystawione na działanie ciśnienia wymienia się za jednym podejściem. Nie ma potrzeby przeprowadzania prac elektroinstalacyjnych ani montażu uszczelek i pojedynczych części. Również koncepcja instalacji zapewnia szczególną wygodę i oszczędza czas: urządzenie wystarczy jednokrotnie podłączyć do instalacji elektrycznej. Ponadto wytrzymała obudowa jest wodoszczelna zgodnie z IP67. Łącznik kątowy drenu BEKOMAT 31U | 32U ułatwia podłączenie do systemu sprężonego powietrza.
Jeśli jednostka serwisowa urządzenia BEKOMAT 33U zostanie odłączona od zasilania elektrycznego i od zbiornika kondensatu, zbiornik zasilający pozostaje w sieci sprężonego powietrza. Takie rozwiązanie pozwala oszczędzić czas i nakłady związane z konserwacją.

Zalety drenu BEKOMAT® z jednostką serwisową

Plug & Play:
  • bez konieczności prowadzenia cotygodniowych inspekcji, kontroli sita lub czyszczenia

Jednostka serwisowa
  • Sprawdzona ciśnieniowo i pod kątem funkcjonowania, z dwuletnią gwarancją
  • Standardowe wyposażenie w komunikaty Power i alarmowe
  • Możliwość stosowania do temp. +70°C

Łatwa instalacja, użytkowanie praktycznie bezobsługowe
  • Elastyczne możliwości podłączania
  • Prosta wymiana jednostki serwisowej, nawet w trudnych warunkach zabudowy
  • Bez prac instalacyjnych podczas konserwacji

W pełni automatyczna eksploatacja i monitorowanie
  • Podłączenie do nowoczesnego systemu monitorowania
  • W razie znacznego zanieczyszczenia uruchamiany jest automatycznie proces samooczyszczania
  • Wskaźnik serwisowy umożliwia terminową wymianę jednostki serwisowej

Dane techniczne jednostek serwisowych BEKOMAT®

  BEKOMAT 31U BEKOMAT 32U BEKOMAT 33U/33U CO
maks. wydajność sprężarki 2,5 m³/min 5 m³/min 10 m³/min
maks. wydajność osuszacza ziębniczego 5 m³/min 10 m³/min 20 m³/min
maks. wydajność filtra* 25 m³/min 50 m³/min 100 m³/min

* Pozostałe dane techniczne można znaleźć w informacjach produktowych w obszarze pobierania...

Odpowiednia jednostka serwisowa

Tak jak wszystkie inne zaawansowane urządzenia również BEKOMAT należy poddawać okresowej konserwacji. Do tego służy odpowiednia jednostka serwisowa. Naturalnie można się również skontaktować w naszymi serwisantami. Oprócz tego oferujemy także możliwość dokonania oceny całego systemu uzdatniania sprężonego powietrza i w razie konieczności wdrożenia rozwiązań optymalizujących pracę instalacji.

Kontakt z serwisem

BEKOMAT 31U 32U 33U 33CO
Service-Unit 4023607 4023571 4023633 4023635

Rozwiązania BEKOMAT® spełniające szczególne wymagania

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jako specjalista w zakresie techniki kondensatu wielokrotnie zaprojektowaliśmy rozwiązania spełniające szczególne wymagania naszych klientów, które ostatecznie przeszły również do produkcji seryjnej. W ten sposób dla klientów z najróżniejszych branż zaimplementowaliśmy liczne funkcje dodatkowe, oparte na klasycznych zaletach urządzenia BEKOMAT. Funkcje te sprawdziły się w najróżniejszych obszarach zastosowań – warto skorzystać z naszego wyjątkowego know-how.

Z zaworem stanu jałowego specjalnie do sprężarek wysokociśnieniowych, wielostopniowych i turbosprężarek

BEKOMAT 03/06/LA/LALP

Jeśli ciśnienie robocze sprężarki spadnie poniżej 1,2 bara (np. w przypadku sprężarek wielostopniowych w fazie pracy jałowej), otworzy się dodatkowy zawór zamontowany na zbiorniku. W ten sposób kondensat może odpłynąć również w warunkach braku ciśnienia. Gdy ciśnienie robocze znów przekroczy 1,2 bara, zawór stanu jałowego zamyka się i urządzenie BEKOMAT pracuje w funkcji standardowej.
Wersja LP została stworzona z myślą o specjalnych ciśnieniach roboczych, które mogą obniżać się do 0,4 bara. Wersje wysokociśnieniowe dostępne są dla ciśnień roboczych do PN 25 bądź PN 63 barów.

Do zastosowania w układach próżniowych

BEKOMAT 03/06 VAC

Dreny kondensatu BEKOMAT VACU są specjalnie przystosowane do odprowadzania kondensatu i innych mediów z układów podciśnieniowych i próżniowych z ciśnieniem roboczym wynoszącym od 0,1 do 1,8 bara (bezwzgl.). Nadają się one również do zastosowania w procesach technologicznych przebiegających w normalnej atmosferze. Wytrzymały, bezpieczny w eksploatacji dren kondensatu został zaprojektowany i wykonany w wersji z twardą powłoką anodową lub ze stali nierdzewnej w odpowiedzi na wymagania specjalne klientów.

Do zastosowania w dużych sprężarkach

BEKOMAT 08/09

Cała obudowa tych drenów kondensatu BEKOMAT wykonana jest ze staliwa szlachetnego, dlatego jest ona przeznaczona do zastosowania w agresywnej atmosferze oraz do odprowadzania kondensatów z procesów sprężania gazów specjalnych. Znajdują one zastosowanie przede wszystkim w kopalniach ropy naftowej, rafineriach i w przemyśle petrochemicznym. Są to największe elektroniczne dreny kondensatu z regulowanym poziomem dostępne na rynku, które zostały stworzone i wyprodukowane specjalnie z myślą o takich zastosowaniach.

Również jako wariant ATEX!

Ze świadectwem badania typu WE do zastosowania w otoczeniu wybuchowym. Te dreny kondensatu BEKOMAT są dopuszczone do użytkowania w obszarach zagrożenia wybuchem ll 2G Ex ib llB T4 Gb. Instytucja Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig, potwierdza możliwość stosowania w strefach Ex w certyfikacie zgodności BVS 03 ATEX E 214. Zakłócenia w odpływie kondensatu są sygnalizowane i przesyłane przez zintegrowany układ do monitorowania własnego stanu z interfejsem NAMUR. Do tego niezbędne jest zewnętrzne zasilanie elektryczne, zaleca się zastosowanie wzmacniacza przełączającego.

Zalety rozwiązań specjalnych BEKOMAT®

Odpowiedni pakiet części ulegających szybkiemu zużyciu

Tak jak wszystkie inne zaawansowane urządzenia również BEKOMAT należy poddawać okresowej konserwacji. Do takich prac oferujemy odpowiedni pakiet części. Naturalnie można się również skontaktować w naszymi serwisantami. Oprócz tego oferujemy także możliwość dokonania oceny całego systemu uzdatniania sprężonego powietrza i w razie konieczności wdrożenia rozwiązań optymalizujących pracę instalacji.

Zamów pakiet...

BEKOMAT 3 3CO/3 CO LA 3E 3E 25 3 E 63 6CO/6CO LA 6E 25
Wearing parts kit 2800656 2800670 2800702 2800702 280702 2800670 2800702

Pobierz dokumenty BEKOMAT®

Tytuł
Kategoria
Rodzaj
Rozmiar
Technika kondensatu: Odprowadzanie i separacja kondensatu
Przegląd produktów
6 MB
Prospekt BEKOMAT 12 | 13 | 14 | 16
Prospekt
505 KB
Prospekt BEKOMAT 20 | 20 FM
Prospekt
455 KB
Prospekt BEKOMAT 31 | 32 | 33
Prospekt
383 KB
BEKOMAT 12
Instrukcje obsługi
2 MB
BEKOMAT 13 | 13 CO | 13 CO PN25 | 13 CO PN 40
Instrukcje obsługi
3 MB
BEKOMAT 14 | 14 CO | 14 CO PN25
Instrukcje obsługi
3 MB
BEKOMAT 16 CO
Instrukcje obsługi
2 MB
Instrukcje obsługi BEKOMAT 20FM
Instrukcje obsługi
2 MB
Instrukcje obsługi BEKOMAT 31U
Instrukcje obsługi
896 KB
Instrukcje obsługi BEKOMAT 32U
Instrukcje obsługi
995 KB
Instrukcje obsługi BEKOMAT 33U
Instrukcje obsługi
1 MB

Czy czegoś brakuje?

Czy brakuje czegoś w materiałach do pobrania? Chętnie pomożemy, prosimy o informację:

prześlij zapytanie dotyczące dokumentu...